Produkt- og tjenesteutvikling

Produkt- og innovasjonsprosesser

Grønn omstilling utfordrer leverandører av produkter og tjenester og skaper nye markedsvinnere. Innen sektor etter sektor ser vi hvordan etablerte aktører utfordres av nye selskaper som bruker klima- og miljø til å vinne markedsandeler.

Både innen offentlige anskaffelser, B2B-innkjøp og forbrukermarkedet er etterspørselen etter grønne produkter raskt økende.

Fo°tprint bistår selskaper med å stressteste porteføljen og utvikle klima- og miljøvennlige produkter og tjenester.  Vi følger daglig med på klima- og miljørelaterte trender og markedsutvikling. Denne kunnskapen bruker vi i fasilitering av en rekke produkt- og innovasjonsprosseser.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA