Politikk

Klima og miljø er velgernes viktigste sak

Foto: John Trygve Tollefsen / Fo°tprint

Over de neste 10 årene skal myndighetene redusere klimautslippene med opptil 50 prosent. Det er en gigantisk oppgave som vil kreve store endringer i rammevilkår, regelverk, avgifter og finansieringsordning. På klima- og miljøfeltet skal mye ny politikk utvikles.

Fo°tprint legger strategier for gjennomslag, går gjennom eksisterende regelverk og rammevilkår og utvikler ny politikk. Vi samarbeider ofte med miljøorganisasjoner og NGOer i utvikling av politiske prosjekter. Våre rådgivere har lang erfaring fra arbeid i Regjering, Storting og lokalpolitikk.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA