Klimaregnskap

Klimaplan

Hvor mye CO2-utslipp er din bedrift ansvarlig for? Hvilke tiltak vil være best for å få ned utslippene? Og hvordan lager du et klimabudsjett?

Vi kan sette opp ditt klimaregnskap, og bruke det til å styrke din konkurransekraft ved å:

Hvorfor klimaplan?

Interessenter – som kunder, ansatte og investorer – ansvarliggjør i økende grad virksomheter for deres fotavtrykk. Flere banker legger klimarisiko til grunn i vurderingene når de gir lån, og setter lånebetingelsene deretter. Investorer flytter kapital fra bransjer som klart ikke er bærekraftige til grønnere alternativer. Mange norske kommuner, inkludert Oslo, Trondheim, og Bergen, har allerede innført klimabudsjetter med ambisiøse kuttmål frem mot 2030. Det forventes at alle kommuner i Norge vil innføre klimabudsjetter de nærmeste årene. Dette har stor innvirkning på hvordan kommunene vurderer sine innkjøp og anbud. Samlet kjøper norske kommuner og fylkeskommuner hvert år varer og tjenester for 200 mrd. fra private leverandører. Legger man til statlige innkjøp siles tilsammen 500 mrd. kroner årlig gjennom offentlige anbud der klima vektes stadig tyngre. Det offentlige vil bruke innkjøps- og anbudsordninger til å skape markedsfordeler for de som tar bærekraftig omstilling på alvor.

Foto: John-Trygve Tollefsen

I dag er store virksomheter lovpålagt å rapportere sitt klimaavtrykk gjennom EU-direktivet for ikke-finansiell informasjon. Også mindre virksomheter blir mer bevisste sin påvirkning på omverden, og stadig flere utarbeider klimaregnskap og planer for utslippskutt.

Hva er en klimaplan?

En god klimaplan inneholder et klimaregnskap som viser de faktiske utslipp en virksomhet står for, tiltak for å redusere utslippene og et klimabudsjett som viser hvor mye virksomheten planlegger å kutte sine utslipp over tid.

Fo°tprints klimaregnskap er basert på standarden i The Greenhouse Gas Protocol (GHGP) og særlig GHGPs A Corporate Accounting and Reporting Standard.

Dette er et bredt og internasjonalt anerkjent verktøy for å beregne virksomheters direkte og indirekte klimagassutslipp, som gir et presist og sammenlignbart regnskap av fotavtrykket.

Vi benytter også svært anerkjente kildene for utslippsfaktorer når vi beregner utslippene til en virksomhet. Eksempler på dette er britiske DEFRA, Miljødirektoratet i Norge, og det amerikanske US EPA.

I tillegg benytter vi grundige litteraturstudier av livsløpsanalyser for forskjellige produkter og råvarer.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA