Klimakommunikasjon

Plug-in metodikk

Riktig synlighet er avgjørende for posisjonering av bedrifter og organisasjoner. Samfunnsposisjonering handler om å ta posisjon på de temaene og endringene som faktisk opptar folk i målgruppen eller opinionen. Kunsten er å ta utgangspunkt i bekymringer og engasjement som allerede eksisterer, for så å kople egen sak på dette – ikke motsatt! Vi kaller dette for plug-in-kommunikasjon.

Fo°tprint benytter en metodikk inspirert av verdens ledende merkevarer, der vi jobber med strategisk posisjonering gjennom sak og sakseierskap. Metodikken er effektiv og sikrer at våre kunder fremstår tydelig, annerledes og, ikke minst, relevant i markedet / målgruppene.

Fo°tprint er et samarbeidende selskap, som ofte jobber for sakseierskap sammen med reklame- og innholdsbyråer.

Miljøkriser, kriseledelse og beredskap

Hva gjør du når uventet flom tar med giftstoffer fra anlegget ut i naturen? Eller når det viser seg at leverandører din verdikjede har påført sårbar natur stor skade? Forutsetningen for å kunne håndtere en miljøkrise godt er betydelig klima- og miljøfaglig kompetanse i tillegg til krisekommunikasjonskompetanse. Et kriseteam hos Fo°tprint vil derfor både bestå av miljø/klimafaglige rådgivere og kommunikasjonsfaglige rådgivere.

Vårt kriseteam har erfaring fra støtte til bedrifter, organisasjoner og ledelse som har stått i akutte kriser og ulykker, men også de som oppstår over tid. Vi planlegger, tilrettelegger for og gjennomfører kriseøvelser. Vi bistår med miljø- og klimarisikoanalyser – som danner grunnlag for beredskapsplaner.

Medie- og budskapstrening

Vi tilbyr medie- og budskapstrening for både grupper og enkeltpersoner.  Vi samarbeider med Perplex Media, som har et av Norges beste og mest profesjonelle studioer for medie- og debattrening, sentralt lokalisert i Oslo sentrum.

Målet med våre medietreninger er økt medieforståelse, økt trygghet i egen rolle som talsperson, innsikt i eget handlingsrom i skarpe mediesituasjoner og økt evne til å komme gjennom med strategisk viktige budskap. Budskapsutvikling er derfor en vesentlig del av våre medietreninger.

Foredrag

Hvordan påvirker klimaendringene den politiske debatten i Norge? Hvorfor skal vi fokusere på adferdsendring og ikke holdningsendring i klimakampen? Hva skjer med merkelojaliteten når nye teknologier og produkter inntar markedet? Og hvordan skaper man positiv forsterkning?

Disse og flere andre tema holder Fo°tprints rådgivere foredrag om, enten standardiserte foredrag eller særlig tilpasset din virksomhet. Ta kontakt dersom du trenger en faglig sterk og inspirerende foredragsholder til en konferanse. Eller til å utfordre etablerte sannheter i en ledergruppe.

Møte- og debattledelse

God møte- og debattledelse handler, som så mye annet, om gode forberedelser. Våre mest erfarne moderatorer har ledet store konferanser, heldagsmøter og politiske debatter i inn- og utland. Vi vet at kunnskap og fokus på strategisk innhold er det som skiller de beste fra de gode debattlederne.

I Fo°tprint bruker vi derfor tid på å sikre god kommunikasjon med debattanter og foredragsholdere i forkant. Vi utvikler innhold i tett samarbeid med oppdragsgiver for å sikre magiske øyeblikk på scenen.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA