Bedriftsintern opplæring

Klimaplanlegging for økt konkurransekraft

Fo°tprint tilbyr web-basert kurs i klimaregnskap og klimaplanlegging for økt konkurransekraft. Kurset kan kvalifisere for støtte fra myndighetenes for BiO-midler. Les mer her.

 

Kurset vil gjøre deltakerne bedre rustet til å bruke klimaplanlegging som styringsverktøy for å styrke posisjon og redusere risiko.

Foto: John Trygve Tollefsen / Footprint

Bedrifter som gjennomfører enkle og smarte grep reduserer risiko og styrker sin konkurransekraft og lønnsomhet. Bedrifter som allerede nå forbereder seg på taktskiftet i omstillingen vil styrke posisjonen, ha konkurransefortrinn i innkjøpsprosesser, og på sikt kunne tilby mer attraktive produkter og tjenester enn konkurrentene.

Klimaregnskap og handlingsplaner for utslippskutt, er allerede lovpålagt for børsnoterte selskaper. Nå møter også mindre bedrifter slike krav. Ikke fra myndighetene, men fra långivere, finansinstitusjoner og ikke minst kunder. Flere banker har allerede begynt vurderinger av klimarisiko – i tillegg til finansiell risiko – når de setter verdier og lånerenter for bedrifter.

Vår bedriftsinterne opplæring er et første steg mot å møte disse utfordringene. Vi hjelper deg med hvordan du gjennom et enkelt klimaregnskap kan starte å skaffe oversikt over egne utslipp, og videre hvordan denne informasjonen kan brukes til lage en god klimaplan som bidrar til økt konkurransekraft. Kurset kan enkelt tilrettelegges for at flere ansatte i samme organisasjon deltar.

Mål med kompetansehevingen

Bedriftsintern opplæring i klimaplanlegging for bærekraftig konkurransefortrinn skal bidra til at dere:

Opplæringsplan

Bedriftsintern opplæring i fire moduler:

Opplæringsmodul 1: Hva er et klimaregnskap

3 timers skreddersydd web-undervising i Teams

Opplæringsmodul 2: Fra regnskap til strategisk verktøy

To timers skreddersydd web-undervising i Teams

Opplæringsmodul 3: Hva påvirker dere?

Web-basert oppgavebesvarelse, sendes inn etter fullført modul to

Opplæringsmodul 4: Hvordan øke konkurransekraft med klimaplan?

Tre timers web-basert workshop, inkludert 1 times egen-/gruppearbeid
  • Gjennomgang: Øke oppside og redusere nedside, hvorfor bærekraftige forretningsmodeller har fordeler med hensyn til forbrukere og reguleringer.
  • Hva er bransjen største utfordringer?
  • Hva er bransjens største muligheter?
  • Øvelse: «Ubegrenset budsjett» – Hvordan ville drømmebedriften i denne bransjen være satt opp og se ut dersom den ble startet nå?
  • Hvilke av disse elementene fra øvelsen kan dere bruke?
  • Oppsummering – tankegangen rundt en bærekraftig forretningsmodell: Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Behov for klimaregnskap?

BIO-kurset «Klimaplanlegging for økt konkurransekraft» forutsetter ikke at bedriften har et klimaregnskap. Dersom bedriften har et klimaregnskap, vil vi bruke dette som underlag for deler av kurset. Hvis ønskelig kan Fo°tprint, i forbindelse med kurset, utarbeide et klimaregnskap for bedriften, eller for relevante deler av organisasjonen. Et klimaregnskap koster normalt mellom 30.000 – 100.000,- Pris for utarbeidelse av klimaregnskap avtales separat i egen avtale. Våre klimaregnskap er basert på metodikken i The Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Denne beskriver standarder for regnskap, rapportering og utregninger. Les mer om klimaregnskap.

 

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA