Arendalsuka

 

Fo°tprint samarbeider tett med lokale aktører og har svært god erfaring med å bistå kunder og samarbeidspartnere både med praktisk gjennomføring av arrangementer og strategisk posisjonering mot viktige målgrupper i forbindelse med Arendalsuka.

Se også egen artikkel om Arendalsuka 2020

 

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA