Tjenester

Bedriftsintern opplæring

Fo°tprint tilbyr web-basert kurs i klimaregnskap og klimaplanlegging for økt konkurransekraft. Kurset kan kvalifisere for støtte fra myndighetenes for BiO-midler. Les mer her. Les mer […]

Klima- og miljøstrategi

Klima- og miljøposisjonering handler om å koble seg på og påvirke samfunnsendringene som skjer utenfor bedriften. Les mer […]

Klimakommunikasjon

Miljøkriser, kriseledelse og beredskap. Medie- og budskapstrening. Foredrag. Møte- og debattledelse. Les mer […]

Produkt- og tjenesteutvikling

Strategisk scenarioutvikling. Utvikling av produkter og tjenester. Tilpassing av forretningsstrategi til nye klimakrav og forventninger fra markedet. Les mer […]

Klimarisikoanalyse

Har din organisasjon startet kartleggingen av hvilke klimarisikoer som vil påvirke selskapets utvikling på kort og lang sikt? Hvis ikke, bør du lese videre.

Klimaregnskap

Klimaplan Hvor mye CO2-utslipp er din bedrift ansvarlig for? Hvilke tiltak vil være best for å få ned utslippene? Og hvordan lager du et klimabudsjett? Vi kan sette opp ditt klimaregnskap, og bruke det til å styrke din konkurransekraft. Les mer […]

Politikk

Klima og miljø er velgernes viktigste sak. På klima- og miljøfeltet skal mye ny politikk utvikles. Les mer […]

Arendalsuka

Vi bistår med praktisk gjennomføring av arrangementer og strategisk posisjonering i forbindelse med Arendalsuka. Les mer […]

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA