Tord Dale
+47 404 51 414
tda@footprint.no

Tord Dale

Partner. Rådgiver politikk, analyse og strategiutvikling

Trenger du å få vurdert den politiske risikoen i et prosjekt, eller en oppdatert analyse av utviklingstrekk og trender som påvirker din virksomhet? Spør Tord om hjelp. Tord kjenner det politiske landskapet i Norge og EU svært godt. Han vært nærmeste rådgiver til flere statsråder, deltatt i forhandlinger i regjering og mellom regjering og Stortinget og kjenner politikkens irrganger svært godt. Han arbeidet med krevende saksområder og hatt ansvar for helhetlig politikkutvikling.

Tord setter gjør grundig research og setter sammen analyser for kunder, som igjen legger grunnlag for strategier eller strategidiskusjoner. Med et grundig og analytisk hode, kreative egenskaper leder han ofte workshops med utgangspunkt i anerkjente metoder som design thinking. Tord har særlig kompetanse på klima og mat, og har jobbet med bærekraftstrategier for bedrifter som Toro/Orkla, Den Stolte Hane, Lerøy og Gartnerhallen.

I Footprint har Tord utviklet klima og miljøstrategier som har skapt engasjement og bidratt til lønnsom endring for noen av Norges sterkeste merkevarer. Han har utredet og laget politiske forslag som har lagt grunnlag for lønnsom grønn omstilling.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA