Silje Schei Tveitdal
+47 416 79 296
sst@footprint.no

Silje Schei Tveitdal

Assosiert Partner.

Silje er helt rå på å finne de beste paneldeltakerne til debattmøtet ditt. Hun kjenner det politiske landskapet og har lang erfaring fra arbeid med politiske kampanjer og strategier på høyt nivå. Hennes kunnskap vil være av svært stor verdi, spesielt som klima- og miljøfaglig resurs, som brobygger til avgjørende interessenter som NGOer og opinionsledere, samt strategiske vurderinger til saksvalg, vinklinger og mulige fallgruver.

Silje har jobbet i skjæringspunktet klima, miljøvern og politikk siden hun var tolv år gammel, og var en del av ledelsen i trepartisamarbeidet i regjeringen Stoltenberg. Hun kjenner også energibransjen godt blant annet fra tiden som daglig leder i Norsk Bioenergiforening. I Fo°tprint har hun erfaring som rådgiver for kommuner, og har også hatt kundeansvar for kunder som Oslo Kommune Klimaetaten, NISSAN og Norsk Fjernvarme.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA