Rune Sjøhelle
+47 402 00 210
rks@footprint.no

Rune Kibsgaard Sjøhelle

Administrativ leder. Partner. Rådgiver kommunikasjon og merkevare

Rune er mannen å spørre dersom du trenger en dyktig møte- eller debattleder. Han har flere års erfaring fra kommunikasjonsarbeid i næringslivet og har særlig kompetanse med kommunikasjons- og påvirkningsarbeid i store organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Han har ledet store internasjonale merkevare- og posisjoneringsprosjekt og var i Nordea særlig involvert i arbeid med ansvarlige investeringer i en tid da temaet ble mer og mer aktuelt i finansnæringen.

Om det oppstår en krisesituasjon kan Rune bidra med sin erfaring fra krisehåndtering fra omdømmekriser til arbeidskonflikter og IT-kriser. Han ledet kommunikasjonsarbeidet for Nordea i Norge gjennom finanskrisen og har holdt flere kurs i kriseledelse.

Rune hjelper deg gjerne med din sosialemedier-strategi eller medietrening. Har ledet konferanser, toppledersamlinger og kurs på norsk og engelsk og i tillegg holdt foredrag om et bredt spekter av kommunikasjonstemaer.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA