+ 47 90 20 55 20
aks@footprint.no

Anne Karin Sæther

Seniorrådgiver

Anne Karin har fulgt norsk og internasjonal klimapolitikk i over 15 år, og har også skrevet en kritikerrost dokumentarbok om norsk olje- og klimapolitikk. I Footprint er hun et kinderegg, fordi hun kan klima, politikk og kommunikasjon.

Mens Anne Karin var kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona, i perioden 2006-2011, var hun også med og ledet kommunikasjonsarbeidet i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering: Zero Emissions Platform. Bellona hadde et utstrakt samarbeid om klimaløsninger med ulike næringslivsaktører.

Før Anne Karin kom til Footprint var hun politisk rådgiver for ledelsen i Norges største fagforening på utdanningsfeltet: Utdanningsforbundet. Hun har lang erfaring med både å påvirke og utvikle politikk. De siste årene har hun også ledet konferanser og debatter innen flere forskjellige områder: bærekraft, utdanning, forskning og kultur.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA