+47 468 21 133
afa@footprint.no

Adrian Falck

Rådgiver klima, analyse og strategi

Adrian har en spesielt god evne til å se hvordan ytre krav representerer muligheter for selskaper som vil ta posisjon i den grønne økonomien. Han kombinerer sterk klimaøkonomisk fagkunnskap innen blant annet internasjonal regulering, med områdeinnsikt på tvers av sektorer, for å analysere klimarisiko og bygge bærekraftige strategier for å håndtere den.

Adrian har særlig kunnskap om og erfaring med skipsfart og havbruk, der han har arbeidet tett med interesseorganisasjoner, forskere, rederier og oppdrettsselskaper. De siste årene har han jobbet med flere kunder innen finans, fornybar energi og teknologi.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA