Ta posisjon!

I det grønne skiftet går det et skille mellom de som går med den gule ledertrøya og aktivt angriper mulighetene, og de som blir trukket etter. I arbeid med bærekraftstrategier ser vi ofte virksomheter som velger mål som ligger utenfor kjernevirksomheten. Faren er stor for å ende opp med en strategi som har liten reell effekt.  

Foto: John Trygve Tollefsen / Footprint

Klimaomstilling handler om omprioritering av ressurser, om nye produkter og tjenester og om vinnere og tapere. Alle bransjer blir berørt. I løpet av dette tiåret skal en rekke av dagens varer og tjenester, fra biler og fly til ferdigmat og energisystemer, erstattes med varer og tjenester som har et betydelig lavere, eller ingen, utslipp. De kommersielle mulighetene for de aktørene som satser riktig er enorme.

Vår jobb er å bidra til at bedrifter og organisasjoner klarer å ta ut effekten av arbeidet med klima- og miljøarbeid på en måte som styrker deres posisjon og lønnsomhet. Det er grundig dokumentert at selskaper med et tydelig samfunnsengasjement tiltrekker seg de beste ansatte, mer langsiktige investorer, de utvikler sterkere kulturer, de oppnår mer med myndighetene, og de foretrekkes av kundene. Også markedsføringsmidlene får større effekt når de koples på relevante problemstillinger som berører og engasjerer målgruppene.

Metodikken er like enkel som den er effektiv. Vi utarbeider korte, operative planer og konsentrerer oss om et fåtall markørsaker, med stor samfunnsbetydning, som virkelig er egnet til posisjonering. Vi kaller dette markørsaker. Å fokusere på et fåtall markørsaker sikrer at din organisasjon opptrer med stor tydelighet, tyngde og relevans over tid. Kunsten er å velge de riktige saksfeltene, identifisere konkrete endringsprosjekter og ta posisjon på sak. Enten det handler om rammevilkår, nye produkt- og tjenester, internkultur og eller ekstern kommunikasjon.

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan ta en lønnsom posisjon innen grønn omstilling?

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA