Klimavalg 2021: SV varsler sterkere bruk av statlige klimamuskler

Publisert 11. mai 2021

Frem mot valget spør Footprint de ulike partiene om hvilke klima og miljøsaker som vil prege valgkampen, og hvilke saker partiet selv vil prioritere i en eventuell regjeringsposisjon. Først ut er SV, og miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken.     

Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti, Sør-Trøndelag
Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti, Sør-Trøndelag

SV gjør det godt på målingene og ved et nytt flertall vil de mest sannsynlig ha en hånd på rattet når Norge skal møte våre internasjonale forpliktelser og utforme rammebetingelser for grønn konkurransekraft fremover. Miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken varsler økt bruk av statlige klimamuskler, hvis SV kommer i posisjon. 

– Et stort statlig investeringsfond for grønn industriutvikling, krav om hele 50 % vekting av miljø i offentlige anskaffelser og stans i nye oljeletinger er noe av det SV vil legge på bordet i en regjeringsforhandling. Man kan med andre ord forvente seg endring i rammebetingelsene for næringslivet som skal stimulere til grønne løsninger og grønn konkurransekraft, sier Haltbrekken. 

På sitt landsmøte vedtok SV et utslippskutt på 70% innen 2030. Haltbrekken mener dette ikke er mulig uten konsekvens for norsk oljeindustri.

– Store utslippskutt på sokkelen er avgjørende. Det må skje gjennom redusert produksjon og erstatte de forurensende gasskraftverkene med havvind. Oljeselskapene må pålegges å produsere minst like mye havvind som de bruker til elektrifisering. Vi sier også klart nei til utvinning av nye oljefelt.

SV er også klare på at klimapolitikken skal være rettferdig og ha en omfordelende effekt.

– Vi foreslår en «grønn folkebonus» der inntekter fra CO2 avgiften skal omfordeles til de med inntekt under 500.000,-. I tillegg må enkelte tiltak treffe alle, uavhengig av økonomi, for å lykkes med atferdsendring og sikre at utslippskuttene virkelig monner, sier Haltbrekken.  

På spørsmål om hvor vi vil merke raskest at det er ny politikk som gjelder ved et regjeringsskifte er svaret fra Haltbrekken klart: Statens vilje til å bruke sine muskler for å etablere grønne markeder og stille klare utslippskrav vil bli tydelig raskt. 

Neste parti i ut i Footprints Klimavalg-serie er Arbeiderpartiet med Åsmund Aukrust, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA