Sterk vilje til grønn omstilling

Publisert 18. juni 2021

Klima- og kommunikasjonsbyrået Footprint vokser i takt med næringslivets økte vilje til grønn omstilling. Nå henter de nye krefter fra blant annet EAT og Statnett.

Foto: John Trygve Tollefsen/Footprint

Footprint topper laget med ansettelsen av rådgivertrioen Simen Sletsjøe, Marte Bakken og Benedicte E. Bjerknes.  Sletsjøe kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i EAT, hvor han blant annet var ansvarlig for den globale lanseringen av EAT-Lancet-rapporten. Han har tidligere byråerfaring fra First house og Gambit. Marte Bakken kommer fra Statnett, og rollen som bærekraftsjef. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Miljødirektoratet og Miljøstiftelsen Zero. Benedicte Bjerknes kommer fra rollen som ESG-analytiker i Stockholms-baserte ISS ESG, og har erfaring fra Etikkinformasjonsutvalget og Utenriksdepartementet. 

– Det grønne skiftet tiltar i styrke, og både offentlige og private aktører viser nå en sterk vilje til omstilling. Både gjennom kontroll på egne utslipp i tråd med Paris-avtalen, men også gjennom reelle endringer i forretningsmodeller og inntektsstrømmer. Samtidig øker det politiske og regulatoriske presset, som både EUs taksonomi, åpenhetslovet og regjeringens sirkulærstrategi er eksempler på. Prisen å betale for stillstand kommer rett og slett til å bli for høy, og tiden begynner å bli knapp, sier byråleder i Footprint, Øyvind Vederhus.

– Vår jobb er å vite hva som rører seg globalt og nasjonalt, hjelpe kundene med å prioritere tiltak og bistå med å manøvrere gjennom skiftet til lønnsomme, grønne posisjoner. Marte, Benedicte og Simen er akkurat de hodene vi og kundene våre trenger, med dyp innsikt i hele spekteret fra analyse, klimaplanlegging og bærekraftstrategier til markedsposisjonering og operativ kommunikasjon. I tillegg er de beint fram trivelige folk, med sterkt engasjement for både kunder, fag og kolleger, sier Vederhus.

Simen Sletsjøe er blant rådgiverne i Norge med dypest kjennskap til matsystemet, etter flere år som sentral i EAT Foundation. Det var han som ledet den globale lanseringen av EAT-Lancet-rapporten med pressedekning, eventer og ikke minst debatt på alle kontinenter. I Footprint skal han bistå kunder som Orkla, Nissan, Ruter, Denofa og Stiftelsen Miljømerket med strategi og posisjonering. 

– Footprint jobber med selskaper som virkelig ønsker å bidra med reell endring, derfor er dette det mest interessante stedet å være akkurat nå. Det er utrolig kult å være med på den grønne omstillingen og jobbe med spennende prosjekter i en avgjørende periode for norsk næringsliv, sier Sletsjøe.

Benedicte E. Bjerknes og Marte Bakken forsterker Footprints analyse- og strategilag, begge med bred bakgrunn fra planlegging og implementering av bærekraftstrategier og -tiltak i statlige og private virksomheter. Mens Bakken de siste årene har ledet bærekraftarbeidet i Statnett, kommer Bjerknes fra investeringsrådgiving og stillingen som ESG-analytiker i ISS ESG i Stockholm. 

– Jeg gleder meg til å jobbe i skjæringspunktet mellom bærekraft, kommunikasjon og politikk – og til å få jobbe med noen av de mest framoverlente aktørene innen bærekraft. Ting skjer i et forrykende tempo; EUs taksonomi og Åpenhetsloven er bare to eksempler på dette. Jeg tror ikke det finnes et mer kompetent, lærerikt og ikke minst hyggelig sted å jobbe i det grønne skiftet enn Footprint, sier Benedicte E. Bjerknes.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA