Slik søker du om BiO-midler

Myndighetene har økt støtten til bedriftsintern opplæring (BiO) for kompetanseheving i bedrifter som rammes av koronakrisen. Slik kan du søke om midler til Fo°tprints kurs: Bedriftsintern opplæring i klimaplanlegging for økt konkurransekraft.

Tilbudet gjelder for virksomheter som skal bruke korona-perioden til omstilling eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for omstilling, og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

Søk din fylkeskommune om støtte

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for tildeling av BiO-midler. De respektive fylkeskommunene har laget informasjonssider om hvordan du går frem for å søke.

Felles for søknad til alle fylkeskommunene er at det må opprettes en bruker og søke via nettsiden Regionalforvaltning.no.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA