Slik får du en bærekraftig bedrift

Publisert 7. oktober 2021

Med vårt todagers bærekraftkurs hjelper vi bedrifter å tilpasse seg det grønne skiftet på en effektiv måte. – Vi fikk bredere kunnskap om klima og bærekraft og hva som skjer på regulatorisk nivå, samtidig som kurset var rettet mot vårt fagfelt og våre kundegrupper, forteller kursdeltaker Kenneth Medlie Johansen fra Estimer.

Bærekraftig bedrift

Verden skal gjennom en storstilt omstilling dette tiåret. De teknologiske og regulatoriske endringene som må til er så omfattende at selskaper og organisasjoner, i alle sektorer og størrelser, må tilpasse sine forretningsstrategier for å bli en bærekraftig bedrift.

– Bedriftene som lykkes med å integrere bærekraft i sin strategi og forretningsmodell, og som bruker klimaregnskap som strategisk styringsverktøy, vil redusere risiko – og ikke minst gjøre sine produkter og tjenester mer attraktive, forteller Footprints rådgiver Benedicte E. Bjerknes.

Todagers kurs: Stegene mot en bærekraftig bedrift

I september hadde vi gleden av å holde kurs for regnskaps- og rådgivningshuset Estimer.

Målet med opplæringen er å heve bærekraftskompetansen knyttet til trender og regulatorisk utvikling. Det er også satt som mål at bedriften bruker klimaregnskap og planer for utslippskutt aktivt som strategisk verktøy, for å utvikle en mer bærekraftig og lønnsom forretningsmodell.  

– For oss i Estimer skal klimaregnskap og bærekraftrapportering være en del av våre tjenester framover. Ettersom kompetansen vår i dag er varierende var det lærerikt å ta del i et variert faglig opplegg, utført av engasjerte og pedagogiske foredragsholdere, forteller Johansen. 

Bedrift på bærekraftkurs hos Footprint i Oslo

– Footprints bedriftsinterne opplæring er et første steg mot å møte utfordringer og samtidig se mulighetene som finnes, sier Bjerknes i Footprint. – I løpet av kursets to dager gikk vi gjennom og diskuterte den raske regulatoriske utviklingen som skjer innen bærekraft – med taksonomien og Åpenhetsloven i spissen. Hvordan bør norsk næringsliv respondere på denne utviklingen? Hvordan kan norske virksomheter benytte bærekraft som et konkurransemessig fortrinn? 

I tillegg gir kurset et innblikk i ulike internasjonale retningslinjer, rammeverk, merkeordninger og sertifiseringer – både for arbeid med klimarisiko, ansvarlig næringsliv og rapportering. Avslutningsvis gikk vi gjennom hva et klimaregnskap er, og hvordan en bruker dette.  

Er du interessert i å høre mer om Footprints kurs? Ta kontakt!

Les også: Vi hjelper deg med å svare ut kravene i Åpenhetsloven

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA