Om Fo°tprint

Footprint er et rådgivningsselskap innen klima og miljø. Vi spesialiserer oss på å hjelpe de som vil gå foran i det grønne skiftet. Vårt mål er å skape grønne vinnere, ved å bistå bedrifter og organisasjoner med å redusere sitt fotavtrykk, og å omsette dette til økt konkurransekraft og lønnsomhet.

år agenda er å bidra til raskere grønn omstilling. Vi deltar ikke i prosjekter som motarbeider det grønne skiftet. Denne tydelige agendaen sikrer troverdigheten vi trenger for å samarbeide direkte med politikere og NGOer.

Footprint består av 11 rådgivere med erfaring fra næringsliv, kommunikasjon, finans, politikk og miljøorganisasjoner. Vi tror på en kommersiell tilnærming til endring, fordi lønnsomhet er sentralt i all omstilling.

Dette er vårt «footprint».

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA