Vilde Nilsen

Rådgiver strategi og analyse

Vilde er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har sin spesialisering innenfor strategi og ledelse, med særlig fokus på bærekraft og teknologiledelse. Hun fikk toppkarakter for sin masteroppgave om virksomhetsstyring gjennom det grønne skiftet i maritim sektor. 

Vilde har erfaring med smidig prosjektstyring og endringsledelse, og er heller ikke fremmed for analytiske roller i prosjekter med både kvantitativ og kvalitativ data.  

Vilde er rask til å sette seg inn i nye situasjoner og tar tak i problemstillinger med pågangsmot. Hun er selvstendig og en initiativtager, men foretrekker å jobbe i team for å dra nytte av andre perspektiver. Hun er alltid positiv, og ser etter løsninger heller enn utfordringer. Vilde brenner for bærekraft og har stor tro på at små endringer kan føre til store resultater. 

  • Smidig endringsledelse i Skatteetaten 
  • Digitalisering for bærekraft, rapport utgitt av Sopra Steria høsten 2021 
  • Siviløkonom med spesialisering innen strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole 
  • Født i 1998, oppvokst i Oslo