Tiril Raknes

Prosjektleder og rådgiver strategi og omstilling

Tiril hjelper til med å sikre at grønne omstillingsprosesser samspiller med det digitale, det forretningsmessige og det menneskelige.

Tiril er forretningsrådgiver med en sterk profil innen bærekraftig strategi, innovasjon og digitalisering, og har en særlig teft for prosjektledelse. Hun er en prosessdriver med stor kapasitet, som sikrer at både det store bildet og de små detaljene hensyntas gjennom prosjektforløpet. 

Tiril har erfaring i å definere, utarbeide og kommunisere strategier, og kan bistå med rådgivning og prosjektledelse fra første idémyldring til endelig implementering av strategiske tiltak. Gjennom faglig innsikt og kreativitet, hjelper Tiril med å identifisere grønne og teknologiske mulighetsrom og ta en posisjon i markedet. Med sin varierte bakgrunn, har hun god forståelse for hvordan strategier faktisk kan realiseres på taktisk og operasjonelt plan. Hun sørger for at strategier og planer er forankret i virkeligheten, og at hele organisasjonen er med på reisen. 

Med stort pågangsmot og god formidlingsevne, vet Tiril å skape engasjement og trygghet rundt endringsprosessen. 

  • Styreleder i faggruppen Bærekraft i Dataforeningen
  • Prosjektkoordinator i Diction ApS, studentmedarbeider i Danske Bank
  • Bachelor i økonomi & prosjektledelse og master i ledelse, innovasjon & forretningsutvikling fra Copenhagen Business School
  • Født i 1997, oppvokst i Oslo