Sara Hoff Bjørkli

Prosjektleder og rådgiver strategi, innovasjon og analyse

Sara hjelper virksomheter med å posisjonere seg i det grønne skiftet, med spesielt fokus på mulighetsrommet som ligger i kombinasjonen innovasjon og bærekraft.

Hun motiveres av å kunne bistå, påvirke og utvikle forretningen til kunder i en mer bærekraftig retning. Gjennom analyser og nytenkning bistår Sara med å identifisere, utforske og prioritere forretningsmulighetene som den grønne omstillingen skaper. Kombinert med god prosjektledelse sørger hun alltid for struktur, effektivitet og fremdrift i prosjektene hun leder.

Sara driver prosesser med stor kapasitet og har god evne til å heve blikket for en helhetlig oversikt, samtidig som hun har et øye for de mindre detaljene. Med hennes bakgrunn fra både prosjekt- og endringsledelse, er hun opptatt av at den grønne omstillingen handler vel så mye om mennesker og kultur som forretning og teknologi.

Hun har et spesielt engasjement for potensialet som ligger i at større etablerte selskaper samarbeider med mindre oppstartsselskaper. Ved riktig utnyttelse er mulighetene mange og gevinstene store. Sara har det siste året opparbeidet seg solid erfaring på dette området gjennom hennes arbeid i Sopra Steria Scale up, som er Sopra Steria gruppens globale innovasjonsinitiativ.

Sara oppleves som en posistiv og lett omgjengelig person, som bygger gode relasjoner til menneskene rundt seg. Hun er opptatt av å skape et miljø preget at trygghet, åpenhet og engasjement.

  • Innovasjonskonsulent i Sopra Steria Scale up
  • Styreleder i faggruppen Bærekraft i Dataforeningen
  • Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i økonomisk styring
  • Født i 1991, oppvokst i Askim