Marthe Scharning Lund

Partner. Leder politikk og samfunn

Trenger du hjelp til å forstå politiske prosesser og beslutninger er Marthe rett person å snakke med. Med lang erfaring fra politikk både nasjonalt og i Oslo hjelper kun din bedrift å forstå hvordan rammevilkårene vil påvirke dere fremover. Som byråd for næring og eierskap, og stabssjef for byrådet i Oslo, har hun de siste årene bidratt til noen av de største grønne omstillingene i norsk politikk og næringsliv. Omstilling i kraftsektoren, grønne innkjøpskrav og en bærekraftig bygg- og anleggsbransje er noen av de områdene hun har jobbet med.

Marthes erfaring som byråd med ansvar for eierskapet i flere aksjeselskaper og foretak gir henne en god forståelse for de strategiske avveiningene bedrifter står overfor i en omstilling. Marthe har selv ledet og vært med på omfattende forhandlinger både i politikken og opp mot næringsliv.

I tillegg til selv å ha vært politiker både som Storingsrepresentant og byråd har hun og også jobbet som nærmeste rådgiver for statsråder og toppolitikere og har lang erfaring med toppleder-, profil- og budskapsutvikling.

  • Styreleder Oslo Havn KF 2021 –
  • Byråd for næring og eierskap i Oslo og stabssjef for byrådet i Oslo
  • Leder av politisk avdeling og valgkampsjef Arbeiderpartiet (valget 2013)
  • Politisk rådgiver Regjeringen Stoltenberg, 2005 – 2008
  • Stortingsrepresentant (Ap) 2000 – 2001
  • Født i 1976 og oppvokst i Skien