Marte Bakken

Seniorrådgiver analyse og strategi

Trenger du hjelp til å identifisere miljø- og klimatiltakene som har størst effekt og vil gi ditt selskap tydelig konkurransefortrinn, er Marte rett person å snakke med. Hun har lang erfaring med miljø- og klimaarbeid i ulike selskaper, både på strategisk og operativt nivå. Hun har utviklet og implementert en rekke klima-, miljø- og bærekraftstrategier, og har erfaring fra rapportering i form av bærekraftrapporter, ESG-rapportering, EU ETS og Green Bonds.

Som bærekraftsansvarlig i Statnett satte Marte retning for selskapets bærekraftarbeid, identifiserte tiltakene og etablerte KPI-settet. Fra rådgivende stillinger i Miljødirektoratet og Miljøstiftelsen Zero har Marte opparbeidet seg dyp innsikt i blant annet klimakvoteregelverket, og solid kunnskap om klimaeffekter av omstilling til fornybar energi.

Marte har god oversikt over de økende krav og forventningene næringslivet møter fra finansmarkedet, myndigheter og samfunnet generelt, både til resultater og rapportering. Marte har en analytisk tilnærming og er opptatt av at de gode tiltakene lønner seg økonomisk, lar seg gjennomføre i praksis og engasjerer både ansatte og kunder.

  • Bærekraftsansvarlig og seniorrådgiver i Statnett
  • Senioringeniør i Miljødirektoratet
  • Teknisk rådgiver i ZERO
  • Analytiker og journalist i Europower
  • Sivilingeniør fra NTNU i industriell økonomi
  • Født 1980 og oppvokst på Bjørkelangen