Maiken Hasselgård

Seniorrådgiver natur- og klimarisiko, ansvarlig næringsliv og omstilling 

Trenger du hjelp til å forstå påvirkningen av natur- og klimarisiko for din bedrift? Eller hvordan du kan identifisere og integrere miljømessige og sosiale forhold i virksomhetens styringssystemer? 

Da er Maiken en drivendes god navigatør til å guide dere gjennom de regulatoriske endringsprosessene som kommer. Med faglig tyngde hjelper hun virksomheter til å nyttiggjøre seg av mulighetsrommet som det grønne skiftet skaper. Maiken har over 12 års erfaring innen analyse, strategi og operativ endringsledelse, og har jobbet med hele ESG spekteret. Hun besitter særlig spisskompetanse innen feltet klima- og naturrisiko. 

Som internasjonal prosessleder arbeidet Maiken tett med toppledelsen i en global organisasjon hvor hun blant annet tok lead på landsdekkende analyser. Med regulatorisk teft har hun kvalitetssikret omfattende naturregnskap samt identifisert strategiske muligheter opp mot komplekse risikobilder. Hun har også ledet samarbeidsutvalg på departementsnivå innen klimatilpasning og prosjektledelse med utmerkelse fra FN.  

Maiken har også en lidenskap for hvordan intern bedriftskultur kan bidra til effektiv omstilling. Hun brenner for å engasjere ansatte, gjøre tematikken forståelig og på den måten bidra til merverdi for hele selskapet. Denne driven ble viktig da hun var med å lede bærekraftsarbeidet på Norges største hotell. Arbeidet inkluderte innfasing av 400 nyansatte i bedriftens miljøstyringssystem, ettersyn av verdikjeder og implementering av bærekraftstrategi.

  • Global prosessleder med fagansvar over fire kontinenter, IFAW hovedkvarter USA. 
  • Landkontakt og nasjonal prosjektleder, IFAW Myanmar. 
  • Leder bærekraftig business, Clarion Hotel The Hub. 
  • General Manager for NGO og rådgiver opp mot offentlige forbund, Myanmar. 
  • Ulike roller innen privat næringsliv: markedsfører med KAM-ansvar. 
  • M.Sc. i Global samfunnsplanlegging og utviklingsledelse med spesialisering innen miljøpsykologi.  
  • Født i 1984, oppvokst i Oslo. Internasjonal bostedserfaring fra New York, India, Myanmar, Vietnam og Barcelona.