Johanne Kjuus

Director bærekraft, strategi og omstilling

Johanne Kjuus bidrar til bærekraftig omstilling ved å finne nye vekstmuligheter og gjennomføre endringsprosesser. Hun er spesialist innen utarbeidelse og implementering av bærekraftstrategier, med spesielt fokus på bærekraftig merkevarebygging. Med sin bærekraft- og forbrukerinnsikt er hun i tillegg en dyktig formidler og engasjerende foredragsholder.  

Som leder for Bærekraft i Orkla Foods Norge, jobbet hun tett med ledergruppen for å sette retning for selskapets bærekraftarbeid. Med sin erfaring fra Norges ledende merkevareforetak har hun unik kjennskap til norsk matbransje, med innsikt i alt fra rammebetingelser, bærekraftsrapportering og datafangst til bærekraftig merkevarebygging. Hun har også en kommersiell og analytisk tilnærming til grønn vekst og hvordan kommunikasjon kan brukes til å bygge konkurransefortrinn.

Johanne er en positiv og engasjert person, som er på sitt aller beste når hun får jobbe tett sammen med kunde, lede og samarbeide i team.

  • Leder Bærekraft i Orkla Foods Norge
  • Fagsjef Handel i Hovedorganisasjonen Virke
  • Leder Utredning og analyse i NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
  • Master i Miljø- og ressursøkonomi fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
  • Født 1976,  oppvokst i Porsgrunn og Bærum