Johanna Victoria Barcia

Seniorrådgiver strategi, verdikjeder og bærekraftig omstilling

Johanna er en iderik bærekraftsrådgiver med flerkulturell bakgrunn og internasjonal ledererfaring. Står din virksomhet ovenfor vanskelig valg i forbindelse med rapporteringskrav, den regulatoriske utviklingen på bærekraftsområdet, eller er dere usikre på hvordan aktsomhetsvurderinger bør gjennomføres?

Johanna har bistått en rekke komplekse virksomheter med å lede, utforme og implementere bærekraftsstrategier og omstillingsprosjekter. Hun har også en egen evne til å utvikle kreative løsninger som skreddersys for din bedrift, og er spesialist innen sporbarhet og komplekse verdikjeder. 

Et brennende engasjement for det grønne skiftet gjør at hun gjerne tar på seg utfordrerrollen når virksomheter trenger å omstille seg etter fremtidens behov. Kombinert med høyt tempo, stor team-følelse og evnen til å se nye muligheter, er det vanskelig å finne noen som er bedre egnet til å bistå ved omorganiseringer eller strukturelle endringer.

Johanna mener også at god datahåndtering er avgjørende for omstillingen bedriftene må igjennom, og fokuserer på at løsningene både skal skape verdi og etablere en reell kultur for bærekraft. 

  • Produksjonsleder for Varner Gruppen Sør-Asia med base i New Delhi
  • Diverse globale roller fra moteindustrien (Dressmann, Helly Hansen, etc.) innen innkjøp, design, sourcing og omorganisering
  • Pris for samfunnsengasjement og partnerskap fra Asia Pacific United Nations Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards
  • Sosiologi og psykologi fra UiO og kreativ utdanning fra Esmod Oslo og Berlin
  • Yoga- og pilatesinstruktør
  • Snakker og skriver spansk, engelsk, norsk og italiensk
  • Født i 1985, oppvokst i Buenos Aires og bosatt i Norge siden 2002