Henrik Fonahn

Seniorrådgiver bærekraftimplementering og organisasjonsendring

Bærekraftstrategien deres er klar … Hva nå? 

I de fleste organisasjoner opplever man en usikkerhet om hvordan det grønne skiftet skal realiseres i praksis – det råder en grad av bærekraftsforvirring. Usikkerheten leder ofte til handlingslammelse, lite fremdrift, eller manglende investering i viktige, og kanskje uprøvde tiltak. Men uavhengig av hva de strategiske målene er, må vi uansett gjøre ting annerledes i morgen enn vi gjorde i går. Vi må endre adferd både som organisasjon og individ. Kulturen må først forstås, forandres – og kanskje også forbedres? 

For kultur spiser strategi til frokost. 

Henrik har mange års praktisk erfaring med styringssystemer og kulturendring. Han vet hvordan du faktisk implementerer bærekraftsstrategien på en effektiv måte. Med seg inn i arbeidet med det grønne skiftet har han velprøvde og effektive metoder for å etablere god kultur fra mange år innen sikkerhets- og sikringsfeltet. 

Med en systematisk, analytisk, kreativ og praktisk tilnærming til styringssystemer og kulturendring kan Henrik hjelpe uansett hvor på reisen dere er. Hele verktøykassen kan tas i bruk. Den spenner fra kompetanseheving og enkle verktøy, til systematisk måling og strukturelle endringer i styring og organisasjon. 

Men som Henrik sier selv, det viktigste er at vi begynner et sted, så finner vi ut hvilke grep vi må ta underveis.

  • Leder for bærekraft i Coor Service Management
  • Konsulent i Det Norske Veritas
  • Sikkerhetsoffiser og sikkerhetsrådgiver i Forsvaret
  • Utdannet offiser med bachelor i telematikk og fordypning i informasjonssikkerhet fra Hærens ingeniørhøyskole
  • Født 1981 og oppvokst i Bærum