Eli Toftøy-Andersen

Seniorrådgiver bærekraft, digitalisering og design

Eli kan hjelpe dere med å sette bærekraft på agendaen, drive prosesser, beskrive tiltak og få dem gjennomført. Hun har bred samfunnsvitenskapelig bakgrunn, god pedagogisk evne og oppdatert utdanning innen Grønn vekst og konkurransekraft. 

Med sin fortid som designleder bruker hun gjerne designmetodikk i sitt arbeid. Hun bidrar som fasilitator, workshopleder, prosessleder og fremtidsrådgiver i grønne omstillingsprosjekter. Hun er opptatt av at løsninger og budskap skal nå frem til mottakerne og har skrevet en hel bok om brukertesting. Hennes ledererfaring kommer til nytte når hun skal få med hele organisasjonen på endringer, ta ut gevinster, kommunisere det som kommer og sørge for at budskapene når frem.

Som konsulent har hun lang erfaring med samfunnsnyttige prosjekter. Hun er ekspert på å skrive om fagtunge tekster til menneskespråk. Hun har bidratt til å gjøre Skattemeldingen enklere for selvstendige næringdrivende, laget brukervennlige pensjonsløsninger og ryddet opp i store og uoversiktelige nettsider i offentlig sektor.

Hvis du putter en femmer på Eli, kan hun snakke lenge og godt om digitalt avfall. Dette skrev hun en oppgave om på masterprogrammet Grønn vekst på BI i 2022. Hun ønsker å bidra til at bedrifter og folk i IT bransjen tar sin del av ansvaret for å flytte ting i riktig retning. Hun er også en strukturert og kreativ person som bidrar til fremdrift og moro på veien.

  • God på å bruke designtekning og fremtidstekning i bærekraftsarbeid
  • Tatt masterprogrammet Grønn vekst og konkurransekraft på BI
  • Over 20 års erfaring som konsulent og designleder
  • Bred erfaring fra offentlig og privat sektor
  • Kunnskap om dulting, endringsledelse og etablering av nye grønne vaner
  • Rå på workshopledelse
  • En engasjert foredragsholder, fagbokforfatter og fagperson
  • Født i 1975, Kolbotnpatriot med bergensdialekt og elsykkel