Eivind Kristoffersen

Seniorrådgiver bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering

Trenger du hjelp til å forstå sammenhengen mellom digitalisering og sirkulær økonomi? Lurer du på hva forskningen sier om hva som egentlig gjør bedrifter konkurransedyktige? Da kan Eivind være en god sparringspartner og rådgiver for deg.

Som tidligere forsker med en doktorgrad innen digital sirkulær økonomi, har han en unik kompetanse på hvordan digitale teknologier kan akselerere bedrifters grønne omstilling – og bidra til økt konkurranseevne.

Eivind har en analytisk og forskningsbasert tilnærming til grønn omstilling, og har en særlig interesse for rollen fornybar energi spiller på veien til nullutslippssamfunnet. Han har blant annet ledet utredningsarbeid og kunnskapssammenstillinger innen energiomstilling og bærekraftig batteriverdikjede i Sverige. 

Som tidligere SINTEF-forsker og rådgiver for Verdensbanken har han hatt flere sentrale posisjoner, og vært bindeleddet mellom forretning og teknologi. De siste årene har han også vært aktiv som foredragsholder, foreleser og publisert arbeidet sitt i flere toppvitenskapelige tidsskrifter.

  • Sitter i studieprogramrådet for Datateknologi på NTNU
  • Nasjonal ekspert i utvikling av ny ISO standard på sirkulær økonomi
  • Tidligere Sintef-forsker og rådgiver for Verdensbanken
  • PhD i digital sirkulær økonomi og sivilingeniør fra NTNU i maskin og data
  • Født i 1992 og oppvokst på Gjøvik