Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

Lurer du og din virksomhet på hvordan å integrere bærekraft i hele virksomheten? Ønsker dere å være ledende på sosial, miljømessig og styringsmessig bærekraft? Da kan Benedicte være en god diskusjonspartner. Hun har fagkompetanse på klima og bærekraft generelt, og er samtidig en racer på analyse og på det kommunikasjonsfaglige. Benedicte kan bistå deg med å kartlegge og analysere viktige bærekraftsspørsmål gjennom en risikobasert tilnærming med fokus på både utfordringer og muligheter, og hjelpe din virksomhet med å prioritere områdene med mest impact/påvirkning.

Benedicte er på sitt beste når hun kan diskutere og integrere internasjonale rammeverk i din virksomhets arbeid og strategi, samt kommunisere dette arbeidet på en forståelig og engasjerende måte. Hun har de siste årene jobbet med bærekraft og ansvarlig næringsliv på ulike måter; med rådgivning, analyse, kurs i aktsomhetsvurderinger, lovutvikling og research.

  • ESG-analytiker i ISS ESG
  • Rådgiver i sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget
  • Førstekonsulent i sekretariatet til Norges OECD Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, samt ulike kortere oppdrag med blant annet kommunikasjon i Utenriksdepartementet
  • Mastergrad i Utviklingsstudier (LSE), og videreutdanning i Ledelse og prosjektstyring (UiT)
  • Født i 1992 og oppvokst på Nesodden