Bastian E. Klunde

Rådgiver analyse, klima og bærekraft

Ønsker du å bidra til raskere omstilling til et lavutslippsamfunn? Vil din bedrift ta kommersielt interessante posisjoner i det grønne skiftet? Da kan Bastian være en god sparringspartner og rådgiver for deg. Bastian bærer tittelen «Slips-aktivist» med stolthet, og de siste 8 årene har han fulgt utviklingen innen klima- og bærekraft nasjonalt og internasjonalt nøye. Han jobber tett sammen med kunden for å identifisere forretningsmuligheter i det grønne skiftet, og har spesialisert seg på å gjøre klima- og bærekraft til konkurransekraft og lønnsomhet.

Bastian har en kommersiell og analytisk tilnærming til grønn omstilling og hvordan kommunikasjon kan brukes til å bygge konkurransefortrinn. Han har blant annet gjennomført analyser og utarbeidet og implementert kommunikasjons- og bærekraftstrategier i ledende norske og internasjonale bedrifter og organisasjonersom Skanska, Telenor, Veidekke, Kruse Smith, Det Norske Kongehus, KIWI, Sparebank 1 Forsikring, Jernia og Klimaetaten i Oslo kommune.

  • Bærekraftanalytiker i Sigla
  • Kommunikasjonsrådgiver, webredaktør og prosjektleder i ZERO
  • Mastergrad i Økonomisk historie ved UiO
  • Leder i Spire og styremedlem i Utviklingsfondet
  • Født i 1984 og oppvokst på Nesodden