Utvikling av bærekrafts-
veiledere

For å lykkes med bærekraftig omstilling, er det viktig at virksomheter på tvers av sektorer kommer i gang med bærekraftsarbeidet.

Noen ting kan en virksomhet starte med allerede i dag, andre ting tar litt lengre tid. Det kan også være krevende for virksomheter å vite hvor de skal starte og med hvilke tiltak.

Footprint har derfor utviklet bransjespesifikke bærekraftsveiledere som skal bistå med bærekraftsarbeidet i ulike virksomheter. Dette er korte, operative dokumenter med både prosesstiltak og konkrete tiltak virksomheten kan sette i gang i hele ESG-spekteret (ESG = klima og miljø, sosiale og styringsmessige forhold).

Footprint tilbyr skreddersydde, operative veiledere på tvers av bransjer og virksomheter.

Målsettingen vår er å veilede virksomheter som forsøker å håndtere ulike internasjonale rammeverk, regulatoriske krav og forventninger fra diverse interessenter. Vi ønsker også å sikre at bedriftene treffer tiltak som faktisk nytter.

Footprint legger internasjonalt anerkjente rammeverk og prinsipper, samt regulatorisk utvikling, til grunn for utarbeidelsen av veilederne våre. Veilederne kan tilpasses ulike bransjers behov, modenhetsnivå knyttet til bærekraft og målsetting.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan utvikle en operativ, forståelig og grundig veileder for din bransje som best treffer de behovene dere har.

Ta kontakt for mer informasjon

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

benedicte.bjerknes@soprasteria.com