Utvikling av bærekrafts-
veiledere

For å lykkes med bærekraftig omstilling er det viktig at virksomheter på tvers av sektorer kommer i gang med arbeidet.

Noen ting kan en virksomhet starte med allerede i dag, andre ting tar litt lenger tid. Noen ganger kan det være krevende for bedrifter å vite hvor de skal starte og med hvilke tiltak.

Footprint har derfor utviklet bransjespesifikke bærekraftsveiledere som skal bistå med bærekraftsarbeidet i den enkelte virksomhet. Dette er korte, operative dokumenter med både prosesstiltak og konkrete tiltak virksomheten kan sette i gang i hele ESG-spekteret (ESG = klima og miljø, sosiale og styringsmessige forhold).

Footprint tilbyr skreddersydde, operative veiledere på tvers av bransjer og virksomheter.

Målsettingen er å veilede virksomhetene som forsøker å håndtere ulike internasjonale rammeverk, regulatoriske krav og forventninger fra diverse interessenter. Videre er målet å sikre at bedriftene treffer tiltak som faktisk nytter. Footprint legger internasjonalt anerkjente rammeverk og prinsipper, samt regulatorisk utvikling til grunn for utarbeidelsen av veilederne. Veilederne kan tilpasses ulike bransjers behov, modningsnivå knyttet til bærekraft og målsetting.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan utvikle en operativ, forståelig og grundig veileder for din bransje som best treffer de behovene dere har.

Ta kontakt for mer informasjon

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

benedicte.bjerknes@soprasteria.com