Faglig oppdatering og kurs for bærekrafts-
ansvarlige

Tempoet i det grønne og bærekraftige skiftet går raskere enn noensinne. Det er krevende, men viktig å være oppdatert på den faglige, politiske og regulatoriske utviklingen.

Footprint tilbyr derfor kurs og opplæring for bærekraftsansvarlige for ulike virksomheter. Dette kan være personer som ønsker oppdatering på for eksempel anerkjente internasjonale rammeverk, lovregulering av bærekraft (både i Norge og på EU-nivå) og faglige trender.

Med vårt kurs kan du og virksomheten din sikre at dere ligger i forkant av de regulatoriske kravene. Slik er dere bedre rustet til å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

Footprint kan utvikle spesifikke opplæringsopplegg for den enkelte bærekraftsansvarlige (eller team) tilpasset deres behov, men opplæringen vil typisk gå over flere møter og dekke følgende temaer:

  • Faglig og tematisk utvikling innen bærekraft
  • Innføring i nye og endrede regulatoriske krav (f.eks. taksonomien, den sosiale taksonomien, Åpenhetsloven, Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon m.v.) Hvilke krav treffer din virksomhet når, og hvordan bør du respondere?
  • Innføring i relevante anerkjente internasjonale rammeverk og verktøy for bærekraftsarbeidet
  • Innføring i klimaregnskap som strategisk verktøy
  • Innføring i vesentlighetsvurdering og bærekraftsstrategi

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om et opplæringsopplegg for deg som bærekraftsansvarlig.

Ta kontakt for mer informasjon

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

benedicte.bjerknes@soprasteria.com