Faglig oppdatering for bærekrafts-
ansvarlige

Tempoet i det grønne og bærekraftige skiftet går raskere enn noensinne. Det er krevende, men viktig å være oppdatert på den faglige, politiske og regulatoriske utviklingen.

Footprint tilbyr derfor kurs og opplæring for bærekraftsansvarlige i virksomheten. Dette kan være personer som ønsker oppdatering på for eksempel anerkjente internasjonale rammeverk, lovregulering av bærekraft (både i Norge og på EU-nivå) og faglige trender. Slik kan du og din virksomhet sikre at dere ligger i forkant av de regulatoriske kravene. Slik er dere bedre rustet til å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

Footprint kan utvikle spesifikke opplæringsopplegg for den enkelte bærekraftsansvarlige (eller team) tilpasset behovene, men opplæringen vil typisk gå over flere møter og dekke følgende temaer:

  • Faglig og tematisk utvikling innen bærekraft
  • Innføring i nye og endrede regulatoriske krav (f.eks. taksonomien, den sosiale taksonomien, Åpenhetsloven, Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon m.v.) Hvilke krav treffer din virksomhet når, og hvordan bør du respondere?
  • Innføring i relevante anerkjente internasjonale rammeverk og verktøy for bærekraftsarbeidet
  • Innføring i klimaregnskap som strategisk verktøy
  • Innføring i vesentlighetsvurdering og bærekraftsstrategi

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om et opplæringsopplegg for deg som bærekraftsansvarlig.

Ta kontakt for mer informasjon

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

benedicte.bjerknes@soprasteria.com