Grønne kurs og kompetanse- bygging

Footprint tilbyr ulike kurs og kompetansetiltak innen bærekraftig omstilling, enten det er «nybegynnerkurs» eller faglig oppdatering for bærekraftansvarlige.

Vi skaper hyggelige rammer for bratte læringskurver! I tillegg skreddersyr vi gjerne egne opplegg for din organisasjon der vi tilpasser våre faglige bidrag til deres ambisjonsnivå. Alle våre kurs i bærekraft kan også leveres via webaserte løsninger.

Kurs 1

Kurs i bærekraft og omstilling

Hvordan komme i gang med bærekraftig omstilling og klimaplanlegging?

Footprint tilbyr kurs i bærekraft og klimaplanlegging for økt konkurransekraft. 

Bedrifter som gjennomfører enkle og smarte grep reduserer risiko og styrker sin konkurransekraft og lønnsomhet. Bedrifter som allerede nå forbereder seg på taktskiftet i omstillingen vil styrke posisjonen, ha konkurransefortrinn i innkjøpsprosesser og på sikt kunne tilby mer attraktive produkter og tjenester enn konkurrentene.

Vår bedriftsinterne opplæring er et første steg mot å møte disse utfordringene. Vi hjelper deg med hvordan du gjennom et enkelt klimaregnskap kan starte å skaffe oversikt over egne utslipp, og videre hvordan denne informasjonen kan brukes til lage en god handlingsplan som bidrar til økt konkurransekraft. Kurset kan enkelt tilrettelegges for at flere ansatte i samme organisasjon deltar.

Opplæring i klimaplanlegging for bærekraftig konkurransefortrinn skal bidra til at dere:

  • Får en innføring i hvordan man skaffer oversikt over virksomhetens utslipp, og hvordan dette er fordelt
  • Kan arbeide med planlegging av gode og effektive tiltak for å redusere utslipp
  • Kan vise en aktiv holdning til egne utslipp og initiativer for å redusere dem overfor myndigheter, innkjøpere, investorer, ansatte og kunder.
  • Bidrar til å styrke virksomheten som en bærekraftig bedrift i omstilling

Kursene kan kvalifisere for støtte fra myndighetenes for BiO-midler.

Kurs 2

Kurs i klimaregnskap

Hvordan sikre at du bygger et klimaregnskap som også kan måle endring og dokumentere bærekraftig omstilling?

Klimaregnskap og handlingsplaner for utslippskutt er allerede lovpålagt for børsnoterte selskaper. Nå møter også mindre bedrifter og organisasjoner slike krav. Ikke fra bare fra markedet, men fra långivere, eiere, kunder og egne ansatte. Samtidig er både klima- og miljøkrav og standarder for rapportering i stadig endring. Behovet for oppdatering av kompetanse på ulike nivåer er stort.

Kurset vil gjøre deltakerne bedre rustet til å bruke klimaplanlegging som styringsverktøy for å styrke posisjon og redusere risiko.

Kurset

Kombinasjon av opplæring i forelesninger (web-basert forelesning i Microsoft Teams) gruppearbeid og oppgavebesvarelse.

Varighet

Fire moduler, til sammen ti timer over fire uker.

Målgruppe

Daglig ledere, forretningsutviklere og ansvarlige for bærekraft.

Pris

Ta kontakt for uforpliktende pristilbud for din bedrift.

Kurs 3

Faglig oppdatering for bærekraftsansvarlige

Tempoet i det grønne og bærekraftige skiftet går raskere enn noensinne. Det er krevende, men viktig å være oppdatert på den faglige, politiske og regulatoriske utviklingen.

Footprint tilbyr derfor kurs og opplæring for bærekraftsansvarlige i virksomheten. Dette kan være personer som ønsker oppdatering på for eksempel anerkjente internasjonale rammeverk, lovregulering av bærekraft (både i Norge og på EU-nivå) og faglige trender. Slik kan du og din virksomhet sikre at dere ligger i forkant av de regulatoriske kravene. Slik er dere bedre rustet til å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

Footprint kan utvikle spesifikke opplæringsopplegg for den enkelte bærekraftsansvarlige (eller team) tilpasset behovene, men opplæringen vil typisk gå over flere møter og dekke følgende temaer:

  • Faglig og tematisk utvikling innen bærekraft
  • Innføring i nye og endrede regulatoriske krav (f.eks. taksonomien, den sosiale taksonomien, Åpenhetsloven, Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon m.v.) Hvilke krav treffer din virksomhet når, og hvordan bør du respondere?
  • Innføring i relevante anerkjente internasjonale rammeverk og verktøy for bærekraftsarbeidet
  • Innføring i klimaregnskap som strategisk verktøy
  • Innføring i vesentlighetsvurdering og bærekraftsstrategi

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om et opplæringsopplegg for deg som bærekraftsansvarlig.

Kurs 4

Utvikling av bærekraftsveiledere

For å lykkes med bærekraftig omstilling er det viktig at virksomheter på tvers av sektorer kommer i gang med arbeidet.

Noen ting kan en virksomhet starte med allerede i dag, andre ting tar litt lenger tid. Noen ganger kan det være krevende for bedrifter å vite hvor de skal starte og med hvilke tiltak.

Footprint har derfor utviklet bransjespesifikke bærekraftsveiledere som skal bistå med bærekraftsarbeidet i den enkelte virksomhet. Dette er korte, operative dokumenter med både prosesstiltak og konkrete tiltak virksomheten kan sette i gang i hele ESG-spekteret (ESG = klima og miljø, sosiale og styringsmessige forhold).

Footprint tilbyr skreddersydde, operative veiledere på tvers av bransjer og virksomheter.

Målsettingen er å veilede virksomhetene som forsøker å håndtere ulike internasjonale rammeverk, regulatoriske krav og forventninger fra diverse interessenter. Videre er målet å sikre at bedriftene treffer tiltak som faktisk nytter. Footprint legger internasjonalt anerkjente rammeverk og prinsipper, samt regulatorisk utvikling til grunn for utarbeidelsen av veilederne. Veilederne kan tilpasses ulike bransjers behov, modningsnivå knyttet til bærekraft og målsetting.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan utvikle en operativ, forståelig og grundig veileder for din bransje som best treffer de behovene dere har.

Ta kontakt

Benedicte Bjerknes

Rådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

beb@footprint.no