Kunder

Fo°tprint er helt åpne om hvem vi jobber for. Våre kunder representerer et bredt utvalg bedrifter og organisasjoner som alle har til felles at de gjør en positiv forskjell i det grønne skiftet. Vår jobb er å sørge for at de blir lagt merke til og lykkes.

Endringsprosjekter

Ladebransjen – hurtigpolitikk for hurtiglading

Stortinget har vedtatt at det fra 2025 kun skal selges nye biler uten utslipp i Norge. Dette er helt avgjørende om vi skal nå våre nasjonale klimamål. Det byr også på store muligheter for en grønn omstilling av den norske bilparken. Og samtidig oppbygging av en lønnsom ladeindustri med markedsmuligheter internasjonalt.

Klimaetaten – Fra holdningsendring til adferdsendring

Der den internasjonale klimapolitikken har feilet med å senke globale utslipp, har byer over hele verden tatt saken i egne hender. Oslo blitt en internasjonal ledestjerne og har fått stor oppmerksomhet for elektrifiseringen av byen, innføringen av det unike klimabudsjettet og den økende støtten i befolkningen for politikken som føres.

Jernia – en godtebutikk for klimatiltak

Espen Karlsen reiste en varde av gamle stekepanner og dro til Kina for å få grill-produsentene til å slutte med all den unødvendige plastemballasjen. Han jobber for mer sirkulær økonomi i varehandelen, krever returordning for jern og metall og fronter behovet at handelen øker omstillingstakten.

Ruter
Jernia
Orkla
Oslo kommune
Elkjøp
Storebrand
Arendal Kommune
Nissan
Redningsselskapet
Lofotrådet
WWF
Odfjell
Kolonial.no
Fjong
Innovasjon Norge

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA