Hva gjør en liten bedrift når Korona rammer?

Publisert 11. mars 2020

Mange bedrifter diskuterer nå hvilke tiltak de skal foreta seg nå når spredningen av Korona-viruset har kommet i det myndighetene kaller en ny fase. Tiltak skal bidra til å begrense smitte og beskytte risikogrupper og ivareta driften i selskapet. 

I Fo°tprint har vi hatt retningslinjer for hvordan vi forholder oss, som vi jevnlig har oppdatert. Det siste tiltaket vi har gjort er å innføre en todelt turnus med hjemmekontor. På den måten håper vi å unngå at store deler av kontoret blir slått ut om noen skulle være smitta og bli syke.  

Vi deler utdrag fra retningslinjene våre – da vi tenker det kan være til nytte for andre. 

Rutiner for turnus hjemmekontor

Turnus/hjemmekontor for halve kontoret med ukesrotasjon

For å redusere risikoen for at hele Fo°tprint blir slått ut av en evt. influensa innfører vi fra nå turnus/hjemmekontor der halvparten av kontoret til enhver tid har hjemmekontor. Vi gjennomfører dette med ukesrotasjon. 

Hvor de ansatte sitter når de har hjemmekontor er opp til dem selv, men de oppfordres til å gjøre det de kan for å holde seg friske. I fordelingen har vi tatt hensyn til team, kunder, kompetanse, arbeidsoppgaver. De som vanligvis jobber sammen på team og kunder, er fordelt på ulike turnuser. 

Rutiner for hjemmekontor

 1. De som har hjemmekontor skal IKKE være på kontoret den aktuelle uken. 
 2. De som har hjemmekontor følger kalender og skal delta på møter over telefon, skype eller via teams. 
 3. De som selv er, eller har pårørende i risikogrupper har mulighet til å ha hjemmekontor permanent. Dersom de ønsker å være på kontoret skal de følge turnusen til sitt team. Dette gjør de selvstendig vurdering av. 
 4. Kontoret holdes stengt i helger, dvs. ingen drar dit – slik at vi begrenser evt. smitte. Sistemann som går fredag vasker dørhåndtak, vask, konferansebord – samt fyller og SETTER PÅ oppvaskmaskin MEN TØMMER IKKE.
 5. Les og følg øvrige rutiner og streng/god hygiene når du er på kontoret.

Fordeling av team og uker

Team 1Team 2
Hjemmekontor fra og med denne uken(Oddetallsuker, uke 11, 13 osv.)Hjemmekontor fra neste uke(Partallsuker, uke 12, 14, osv..)

Øvrige rutiner på kontoret

 1. Anbefalinger fra helsemyndighetene følges. 
 2. Ved symptomer på forkjølelse eller influensas skal du ta hjemmekontor, likeens viss du har nære som har slike symptomer eller har vært i kontakt med potensielt smittede. 
 3. Har du har familie/nære som er i risikogrupper har du mulighet til å være hjemme. Avtaler løsninger med ledelsen.  
 4. Økt håndhygiene. «D.D. = Desinfiser ved Dører». Bruk sprit-gel og gjerne håndvask hver gang du har vært ute og kommer til kontoret. Håndvask før vi spiser i kantina, fra kantina, til og fra toaletter. Gni gel ut over hendene til den har tørket helt ut. 
 5. Vi unngår kroppskontakt, håndhilsning og holder høflig avstand til venner, kunder og andre. 
 6. Vi stanser matserveringen på kontoret. Grunnen er at vi har en rekke matvarer som flere forsyner seg av, og hvor veien fra hender til maten til munn utgjør en risiko. 
 7. Vi kjøper inn desinfeksjonsmiddel og rengjøringsmiddel og vil daglig desinfisere flater som mange er i kontakt med, som dørhåndtak, bord på konferanserom, toaletter, vasker, kaffetrakter, kaffekolber. Bruk dette gjerne på egne flater som telefon, tastatur, osv. 
 8. Vi anbefaler fortsatt at ansatte vaksinerer seg mot sesonginfluensa. Fo°tprint dekker kostnader ved regning. Snakk med Tord om veiledning for å få resept, vaksine settes hos Apotek (eks. på Paleet). 

Disse tiltakene kan endres etterhvert som vi får mer kunnskap om utviklingen av sykdommen. 

Vi oppfordrer til å lese Folkehelseinstituttets råd til arbeidsplasser

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA