Klimavalg 2021: Arbeiderpartiet varsler større utslippskutt, grønne jobber og en mer rettferdig klimapolitikk

Publisert 8. juni 2021

Frem mot valget spør Footprint de ulike partiene om hvilke klima og miljøsaker som vil prege valgkampen, og hvilke saker partiet selv vil prioritere i en eventuell regjeringsposisjon. Nå er turen kommet til Arbeiderpartiet og Åsmund Aukrust.

Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet

Åsmund Aukrust, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomite, er klar på at klimatiltak som ikke tar hensyn til folks økonomiske bakgrunn og forskjellene mellom ulike deler av landet, vil hindre Norge i å nå målene om kraftige utslippskutt de neste tiårene.

Klimakrisen er vår tids største utfordring og vi vil måtte håndtere den i tiår fremover. Vi er helt avhengige av å få med oss folk, og oppleves ikke tiltakene som rettferdige er jeg redd vi ikke vil klare det, sier Aukrust. 

Arbeiderpartiet har blant annet foreslått at det skal innføres moms på de aller dyreste elbilene, halvering av fergepriser og kompensere distriktene for økte bensinpriser.

Arbeiderpartiet mener vi skal skjerpe våre forpliktelser og gjøre omfattende klimakutt både hjemme og internasjonalt. Men da kan det ikke være sånn at vanlige folk skal ta en uforholdsmessig del av byrden. For mange er det ikke et alternativ å ikke ta bilen eller fergen for å komme seg på jobb. Da vil tiltak som for eksempel handler om å økte bensin- og billettpriser slå direkte ut på lommeboka til vanlige folk uten at de har mulighet til å endre adferd. For Arbeiderpartiet er ikke dette aktuell politikk og derfor foreslår vi blant annet  å halvere fergeprisene, sier Aukrust.

På spørsmål om hvordan Norge kan bli mindre oljeavhengig og om det fortsatt vil bli lett etter olje med Arbeiderpartiet, svarer Aukrust at vi må vri innsatsen til utvikling av grønn industri og nye arbeidsplasser.

Vi skal gjennom enorme omstillinger de neste tiårene. Det krever at vi satser på grønn industri som gir nye arbeidsplasser og bidra til å kutte utslipp, men vi kan ikke skru igjen oljekrana over natta og la hundretusenvis stå uten jobb. Kompetansen fra oljesektoren må brukes for å utvikle havvind, hydrogen, CCS og grønn skipsfart som kan gi tusenvis av nye arbeidsplasser fremover, men da må staten være villige til å ta en aktiv rolle og legge penger på bordet. Derfor foreslår Arbeiderpartiet blant annet en skattereform for å få fart på investeringene i nye grønne næringer, forteller Aukrust.

På spørsmål om hvor vi vil merke raskest at det er ny politikk som gjelder ved et regjeringsskifte svarer Aukrust:

En mer aktiv stat. Vi tror ikke markedet vil løse klimaproblemet fort nok. Staten skal stille krav – og stille opp. Da vil kombinere å kutte utslippene med å skape tusenvis av arbeidsplasser.

Neste parti ut i Fo°tprints Klimavalg-serie er Høyre med Stefan Heggelund, miljøpolitiske talsperson og medlem av stortingets Energi- og miljøkomite.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA