Strategi – lønnsom grønn omstilling

Footprints oppdragsgivere ønsker å bruke grønn omstilling som et konkurransefortrinn. Vår jobb er å sørge for at de lykkes.  

Alle bedrifter skal gjennom en betydelig grønn omstilling de neste årene. Politikken strammes inn, ESG-rapportering blir standard og kundene, både i privat og offentlig sektor, hever lista for hva som kreves av leverandører. Kostnadene for omstilling vil komme for alle, men for noen vil omstillingen bety nye, store forretningsmuligheter og økt konkurransekraft. Footprints viktigste oppgave er å bidra til at bedriftene som tar klima- og miljøansvar får tydelige konkurransefortrinn og økt lønnsomhet: Vi bidrar til å skape grønne vinnere.

Klima- og miljøarbeid kan deles i to; compliance og posisjonerende satsingsområder. Compliance handler om å opptre i henhold til regelverk, åpen rapportering og tydelige styringsverktøy. Posisjonerende satsingsområder handler om å ta eierskap til saksfelt som både bidrar til raskere omstilling og til å oppnå betydelige konkurransefortrinn.  

De mest lønnsomme posisjonene tas av selskap som bidrar til å flytte egen bransje betydelig.  Footprint bistår både med å ivareta krav og compliance og med å identifisere de mest virkningsfulle endringsprosjektene, slik at de kan brukes til å posisjonere ledere, produkter og tjenester.

Footprint har hjulpet noen av Norges sterkeste merkevarer med strategier og endringsprosjekter for økt bærekraft, lavere klimautslipp og miljøavtrykk. Vi tror på klima- og miljøstrategier som ligger tett på selskapets forretningsstrategi og som gir kortest mulig vei til operativ gjennomføring og resultater.

Noen av tjenestene våre er:

  • Bærekraftstrategi
  • Posisjoneringsstrategi
  • Kommunikasjons-/innholdsstrategi
  • Klima- og miljømål
  • Markørsaker
  • Grønn lobby
  • Strategiske samarbeid

Vi tilbyr også tjenester innen analyse og rapportering, samt gjennomføring

Ta kontakt for mer informasjon

Christopher Mortensen

Founding partner. Rådgiver markedsposisjonering og innovasjon

c.mortensen@soprasteria.com