Strategi

Vi har hjulpet noen av Norges sterkeste merkevarer med strategier og endringsprosjekter for økt bærekraft, lavere klimautslipp og miljøavtrykk. Vi tror på klima- og miljøstrategier som ligger tett på selskapets forretningsstrategi, og som gir kortest mulig vei til operativ gjennomføring og resultater.

Spørsmål? Ta kontakt med Christopher Mortensen på c.mortensen@soprasteria.com

Bærekraftstrategi

Alle virksomheter må forholde seg til forventninger og krav knyttet til bærekraft. Det gjelder spesielt miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG).

Vi utvikler enkle og effektive bærekraftsstrategier som gir tydelig retning og konkurransefortrinn. En god bærekraftsstrategi sørger for at de riktige tiltakene prioriteres, og at bærekraftsarbeidet får maksimal effekt på omverden og virksomhetens resultater.

Vår erfaring er at virksomheter som jobber strategisk med bærekraft, også leverer systematisk bedre på lønnsomhet, kundetilfredshet, omdømme, rekruttering, og innovasjon.

Posisjoneringsstrategi for ESG

For å få effekt må grønn omstilling være relevant for kunder og interessenter. Vi sørger for at arbeidet med bærekraft går fra «buzz til business».

Med vår tjeneste ESG to market hjelper vi virksomheter med å utforske, velge og realisere verdi gjennom markørsaker og endringsprosjekter. Vi jobber alltid med posisjonering og endring i tett samarbeid med virksomheten – slik sikrer vi forankring og kontinuitet.

Vi bistår med å identifisere de mest virkningsfulle endringsprosjektene, slik at de kan brukes til å posisjonere virksomheten, ledere, produkter og tjenester.

Endringsledelse 

Vi bistår virksomheter med implementering av endringer som er nødvendige for grønn omstilling. Mange bruker mye tid og energi på endringsprosesser, men det er ikke alltid lett å lykkes. Vi hjelper til med de vanligste hovedutfordringene og sørger for eierskap, forankring og tydelig kommunikasjon på individ- og virksomhetsnivå.  

I denne prosessen tar vi hensyn til virksomhetens grunnleggende forutsetninger, og benytter et rammeverk bestående av analyse, strategi og gjennomføring.  

God endringsledelse påvirker forretningsmessige resultater og bidrar til gevinstrealisering. Sopra Steria har lang fartstid med å gjennomføre suksessfulle endringer i virksomheter, og kan bistå i alle faser av endringen slik at vi sikrer ønsket resultat. 


Vi tilbyr også tjenester i følgende områder:

Ta kontakt for mer informasjon

Christopher Mortensen

Founding partner. Rådgiver markedsposisjonering og innovasjon

c.mortensen@soprasteria.com