Gjennomføring

En strategi er lite verdt uten evne eller kapasitet til å gjennomføre den. I Footprint får du bistand til alt fra politikkutvikling og konferanser til innholdsproduksjon, filmer og kampanjer.

Footprints svært erfarne rådgivere bistår både med å utvikle ny politikk, sette opp og gjennomføre relevante møter med politikere og NGO-der og dessuten utforme politiske dokumenter. Målet er at du skal få best mulig gjennomslag når det er grunn til det. Vi gjør heller ingenting i hemmelighet og opererer med åpne kundelister – uten at det går ut over resultatene!

I tillegg har vi spesialister i klimakommunikasjon mot massemarkedet eller bestemte målgrupper. Vi utvikler en rekke kampanjer og ulike typer innhold for oppdragsgiverne våre, uavhengig av kanal. Vi har også svært gode allianser innen webutvikling, filmproduksjon og distribusjon i sosiale kanaler og vi har bred erfaring med å utvikle og gjennomføre operative mediaplaner både i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr også topplederposisjonering i sosiale kanaler knyttet til gjennomføring av strategier og vi har unik kunnskap i hvordan du kan benytte bærekraftposisjonering til rekruttering.

Noen av tjenestene våre er:

  • Politisk rådgiving og forankring
  • Politikkutvikling
  • Alliansebygging
  • Operativt mediearbeid
  • Kampanjeutvikling
  • Digital innholdsproduksjon
  • Topplederposisjonering
  • Employer Branding

Vi tilbyr også tjenester innen analyse og rapportering, samt strategi

Ta kontakt for mer informasjon

Marthe Scharning Lund

Leder politikk og samfunn

marthe.lund@soprasteria.com

Birger Baug

Rådgiver kommunikasjon og innholdsmarkedsføring

birger.baug@soprasteria.com