Analyse og rapportering

Footprints arbeid med innsikt og analyse bygger på internasjonalt anerkjente rammeverk, og videreutvikles i tråd med beste praksis i markedet.

Slik jobber vi

Godt strategisk arbeid med bærekraft må bygge på et solid grunnlag av innsikt i det enkelte selskap, kombinert med en forståelse for virksomhetens rolle og posisjon. Risikoer og muligheter må ses i lys av utviklingen i omverdenen. 

Ingen selskaper er like, og i Footprint vil du bli møtt av faglig sterke, engasjerte medarbeidere som skreddersyr tjenester til ditt behov. 

Videre samarbeider vi nært med ledende fagmiljøer i og utenfor bærekraftsfeltet, slik at vi kan dekke nært sagt alle behov for innsikt og analyse.

Målet er at du etter vår felles prosess, skal føle deg helt trygg på at virksomheten bygger sine bærekraftsvurderinger på riktig grunnlag. Det gir et solid strategisk fundament for å gjøre bærekraft forretningsmessig relevant, – og en forsikring mot å gå i grønnvaskingsfellen når du kommuniserer mål og resultater mot omverdenen.

Noen av våre tjenester

  • Omverden-, konkurrent- og markedsanalyser
  • Vesentlighetsvurdering
  • Nåsituasjons- og modenhetsvurdering, inkludert taksonomi-vurdering
  • Klimaregnskap og klimastrategi
  • Risikokartlegging bærekraft, herunder klimarisiko og aktsomhetsvurderinger
  • Analyse av regulatorisk utvikling og krav
  • Bærekraftsrapportering

Vil tilbyr også tjenester innen strategi og gjennomføring

Ta kontakt for mer informasjon

Bastian E. Klunde

Rådgiver analyse, klima og bærekraft

bastian.klunde@soprasteria.com