Slik bidrar vi til raskere grønn omstilling

I Footprint, en del av Sopra Steria, ser vi på det som vår oppgave å bistå og guide selskaper gjennom taksonomi, åpenhetslov, nye anbudskrav og forbrukere som er lei grønnvasking. Vi gir deg strategien, kommunikasjonen og de digitale løsningene som får deg i forkant.

Hvem vi er

Vi hjelper deg fra A til Å

Det er fortsatt mange offentlige og private organisasjoner som sliter med å se sin rolle i det grønne skiftet. Heldigvis finnes det enda flere virksomheter som ønsker å bidra til at verden skal nå klimamålene. 

Det er der vi i Footprint kommer inn. Vi mener at det i høyeste grad er legitimt å se forretningsmuligheter i den endringen verden skal igjennom de neste tiårene.

Faktisk er det en forutsetning for at vi skal få det til.

Ingenting kan få verden raskere framover enn når næringsliv og offentlige virksomheter bruker sin samlede innovasjonskraft i felles retning. Og da må det være rom for å posisjonere seg, skape nye markeder og oppnå konkurransefordeler.

For å sikre bærekraft i alle ledd av våre leveranser, er vi organisert i fire ulike team som jobber på tvers. Våre team består av eksperter innenfor analyse, strategi, politikk og kommunikasjon.

Bærekraftsrådgivning

 • Modenhetsanalyse
 • Vesentlighetsanalyse
 • Klimastrategi
 • Aktsomhetsvurdering
 • Bærekraftrapportering

Strategi

 • Bærekraftstrategi
 • Posisjoneringsstrategi
 • Endringsledelse


Politikk

 • Politisk analyse
 • Politikkutvikling
 • Myndighetskontakt og påvirkning

Kreativ kommunikasjon

 • Kommunikasjonsstrategi
 • Kreativ konseptutvikling
 • Innholdsmarkedsføring

Ta kontakt for mer informasjon

Beate Nossum

Founding partner. Rådgiver posisjonering og mediehåndtering

beate.nossum@soprasteria.com