Slik bidrar vi til raskere grønn omstilling

I klimabyrået Footprint ser vi på det som vår oppgave å bistå og guide selskaper gjennom taksonomi, åpenhetslov, nye anbudskrav og forbrukere som er lei grønnvasking. Vi gir deg analysene, strategien og kommunikasjonen som får deg i forkant.

Hvem vi er

Vi hjelper deg fra A til Å

Vi hjelper deg også til å påvirke beslutningstakere, utvikle ny politikk og hvordan du skal få gjennomslag for den. Vi analyserer og identifiserer nye trender, forretningsmodeller, varer og tjenester. Og vi vet hvordan du bør snakke til den nye, grønne generasjonen – og til de ikke-fullt-så-grønne generasjonene over.

Det er fortsatt mange offentlige og private organisasjoner som sliter med se sin rolle i det grønne skiftet. Heldigvis finnes det enda flere virksomheter som ønsker å bidra til at verden skal nå klimamålene. 

Det er også der vi i Footprint kommer inn. Vi mener at det i høyeste grad er legitimt å se forretningsmuligheter i den endringen verden skal igjennom de neste tiårene. Faktisk er det en forutsetning for at vi skal få det til. Ingenting kan få verden raskere framover enn når næringsliv og offentlige virksomheter bruker sin samlede innovasjonskraft i felles retning. Og da må det være rom for å posisjonere seg, skape nye markeder og oppnå konkurransefordeler.

Nedenfor ser du mer om hvilke konkrete tjenester vi bistår med.

Våre tjenester

Analyse og rapportering:

 • Omverden- og konkurrentanalyser
 • Vesentlighetsvurdering
 • Modenhetsvurdering
 • Klimaregnskap
 • Risikokartlegging av bærekraft
 • Analyse av regulatorisk utvikling og krav
 • Bærekraftsrapportering

Mer om analyse og rapportering

Strategi:

 • Bærekraftstrategi
 • Klimastrategi
 • Posisjoneringsstrategi
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Innholdsstrategi
 • Klima- og miljømål
 • Markørsaker
 • Grønn lobby
 • Strategiske samarbeid

Mer om strategi

Gjennomføring:

 • Politisk rådgiving og forankring
 • Politikkutvikling
 • Alliansebygging
 • Kampanjeutvikling
 • Digital innholdsproduksjon
 • Topplederposisjonering
 • Employer Branding

Mer om gjennomføring

Ta kontakt for mer informasjon

Beate Nossum

Founding partner. Rådgiver posisjonering og mediehåndtering

bno@footprint.no