Ansett riktig kompetanse på bærekraft

Bærekraftige forretningsmodeller er et nytt fagområde som mange selskaper enda ikke har kommet skikkelig i gang med – på det nivået som kreves. Men behovet vokser, og det raskt.

En av de største utfordringene virksomheter i grønn omstilling møter i dag, er mangel på riktig bærekraftkompetanse. Det er ikke så rart når et fagområde er nytt og kontinuerlig i utvikling.

Spesialister på rekruttering av riktig bærekraftkompetanse

Footprint People spesialiserer seg på rekruttering av riktig bærekraftkompetanse til din bedrift. Gjennom vår lange erfaring med grønne omstillingsprosjekter for kunder både i offentlig og privat sektor, har vi erfart hva slags kompetanse og hvilke egenskaper ledere må ha for å lykkes med det grønne skiftet.

Fredrik Torp, daglig leder og partner i Footprint People, har lang erfaring fra lederrekruttering og har spesialisert seg på omstillingsprosesser og den grønne omstillingen spesielt. De siste årene har han jobbet i norske og internasjonale byråer, og stått side om side med norske bedrifter i deres valg av nye ledere.

Fredrik Torp, daglig leder i Footprint People som spesialiserer seg på bærekraftkompetanse.
Fredrik Torp, daglig leder og partner i Fo°tprint People, har spesialisert seg på omstillingsprosesser og den grønne omstillingen spesielt.

Klimakompetanse fra Footprints fagavdelinger

Footprint People har et svært godt analyse og research-team, med stort nettverk innenfor politikk, samfunn og næringsliv. I tillegg har selskapet en velprøvd metodikk som gjør det mulig å identifisere og attrahere de rette kandidatene til din virksomhet.  

Ved hjelp av Footprints kommunikasjonsavdeling utformer vi spissede kommunikasjonsstrategier og -uttak for å tiltrekke oss de rette kandidatene i de aktuelle kanalene. I tillegg vil Footprints avdeling for bærekraftanalyse kunne bidra i den øvrige prosessen, ved behov.

Selskapet eies av de ansatte i Fo°tprint People og av vårt morselskap Fo°tprint Consulting.

Velkommen til Footprint People!

Det 21. århundrets største utfordring er å tilfredsstille menneskers behov innenfor planetens tåleevne

Kate Raworth i sin teori om doughnut economics (Raworth, 2017)

Ta kontakt