Transport

Fremtidens transport har null utslipp. Mange av løsningene er her allerede. Men utfordringene med å fase inn ny teknologi er fortsatt store. Derfor har vi spisset vår kompetanse mot omstilling av transportsektoren.

Fo°tprint jobber sammen med ulike aktører for å sikre en raskere og mer rettferdig utbygging av ladeinfrastruktur. Dette krever blant annet storstilt utbygging av ladeinfrastruktur, som igjen er avhengig av kraftsektoren og myndighetene. Vårt mål er å unngå et todelt transportsystem, der distriktene ikke får ta del i omleggingen til elbiler fordi avgiftene settes opp når det endelig kommer el-modeller egnet utenfor byene, og der familier som ikke har hus med lademulighet får ta del i elbilregolusjonen, og slipper å bli hengende etter i en tid der verdien på fossilbiler er forventet å synke, samtidig som prisen på drivstoff vil gå opp.

I dag skjer det også mye innen andre transportformer. Ferger og båttrafikk er i full gang med omstilling til elektrisk drift eller andre nullutslippsløsninger som hydrogen, eller hybrid. Elektrifiseringen av busser går raskere enn noen kunne forutse for bare få år siden. Antallet registrerte elbus- ser økte med 48 % i Europa fra 2017 til 2018. Fra 2018 til 2020 økte antall elbusser i Norge fra 10 til 400. Delingstjenestene vokser raskt. Og omstillingen til lavutslippsløsninger i luftfarten er i en spennende startfase.

Fly, langtransport, biler. I Fo°tprint jobber vi med flere av de mest spennende aktørene i transportsektoren. Vi bidrar med utvikling av politiske virkemidler og posisjonering av aktører som bidrar aktivt til raskere innfasing av miljøvennlige transportløsninger.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA