Forbruk og adferdsendring

Til syvende og sist er det oss som forbrukere som skal endre våre vaner. Store befolkningsgrupper skal i løpet av dette tiåret gjennom store endringer i hverdagen. Enten vi må parkere bilen i byene, eller tenke smartere i bygdene.

Begreper som delingsøkonomi og sirkulærøkonomi skaper nye forbruksmønster – og nye muligheter for de som griper dem. Enten det er en kommune eller en privat aktør. I Fo°tprint jobber vi med de aktørene som ønsker å ta lønnsomme posisjoner i forbrukermarkedet, som understøtter en grønn økonomi. Politikerne og forbrukerne beveger seg stadig raskere. De grønne vinnerne må gjøre det samme. Klimakrisen er også en forbrukskrise. Forbrukerne har for alvor tatt grep om det grønne skiftet og det skjer store endringer i forbruksmønster. Tydelige ledere går foran, og skaper entusiasme – ikke bare hos kunder, men også internt hos egne medarbeidere.

Bruk-og-kast-samfunnet ser ut til å ha nådd sin topp og flere bransjer melder om nedgang i salg. Samtidig vil EUs nye skatte- og avgiftspolitikk, formulert i The European Green Deal, påvirke mange norske kjeder og produsenter. Politikken vil strammes inn dette tiåret. Det er derfor stor risiko forbundet med å ikke forberede seg på de endringene vi skal gjennom, både som forbrukere og sol tilbydere av varer og tjenester.

 

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA