Mat og landbruk

Mat og klima henger tett sammen. Frem mot 2030 skal vi gjennom en omstilling av både landbruk og forbruk. Altså både det vi spiser og måten mat produseres på. Begge dele er krevende.

Derfor jobber vi både med fremoverlente aktører innen landbruk og matproduksjon som er i gang med å  redusere egne utslipp. Og vi bistår selskap som gjør det lettere for kundene å gjøre klimasmarte matvalg. Vårt mål er å finne endringsprosjektene gir størst effekt for klimakutt og som samtidig gir  lønnsomhet, styrker merkevare og skaper engasjement hos kundene og i egen organisasjon.

Lenge dreide klimadebatten seg mest om energi og transport. De siste rapportene fra FN om klima, landarealer og biologisk mangfold har gitt mat en stadig viktigere plass i diskusjonen om hvordan vi skal nå klimamålene. Det er like viktig å endre hva vi spiser som å endre energien vi bruker. Også fordi matproduksjonen er sårbar for klimaendringer selv.

Mat og matproduksjon står for en fjerdedel av verdens klimagassutslipp. I tillegg er det den viktigste årsaken til avskoging og utryddelse av arter.

 

 

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA