Bygg og anlegg

Bygg står alene for ni prosent av de globale klimagassutslippene og med indirekte utslipp opp mot førti prosent. Derfor må vi ta bedre vare på de byggene vi allerede har. Og promotere de smarteste løsningene slik at de bidrar til raskere omstilling av sektoren.

Bygg- og anleggsnæringen står overfor formidable utfordringer når det etterhvert vil stilles krav om reduserte klimagassutslipp og endringer i alt fra materialbruk, energieffektivisering og sirkulærøkonomi, til hvordan vi tar vare på gamle bygg. Samtidig skal det bygges for et klima som allerede er endret – med varmere, våtere og villere vær. Klimarisikotilpasning vil prege byggenæringen i årene fremover.

Fo°tprints rådgivere jobber tett med ledende aktører i bransjen, både innen bygg og anlegg. Myndighetene vil stille endrede krav i årene som komme. Derfor følger vi det politiske og regulatoriske tett, både nasjonalt og lokalt i de største byene. Vi bistår våre kunder enten det gjelder utforming av politiske forslag, forskrifter eller reguleringsplaner.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA