Finans

Finansinstitusjonene er involvert i all næringsvirksomhet, og påvirker langt på vei takten i det grønne skiftet. Enorme summer forflytter seg fra selskap med base i den fossile økonomien, til selskaper som er en del av fremtidens løsninger. De beste finansinstitusjonene vil utnytte dette til å skape en solid og lønnsom posisjon i markedet. Fo°tprint bistår banker, forsikringsselskaper og finansinstitusjoner med å finne og utvikle prosjekter som skaper engasjement og bygger omdømme, hos kunder eller ansatte. Vi kan vise til erfaring med noen av av de største endringsprosessene i norsk og nordisk finansnæring knyttet til det grønne skiftet.

Vi leverer environmental due dilligence, klimarisikoanalyser, klimaregnskap- og budsjetter. Vi jobber med helhetlige strategier, merkevarebygging og lederposisjonering.

Verdens finansinstitusjoner har innsett at klimaendringer representerer en stor risiko som de hittil ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til. Etter hvert som stadig flere banker og investorer setter seg inn i de endringer vi står overfor de neste 10–20 årene, vil enorme pengesummer flyttes fra selskapene som forårsaker problemene til de selskapene som er en del av løsningen på klimaproblemene.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA