Energi og industri

Omstillingen fra et fossilt til et fornybart energisystem vil langt på vei skje dette tiåret. Dermed oppstår nye interessekonflikter, som påvirker alt fra industrielle til finansielle aktører.

Fo°tprint bistår selskaper innen industri og energisektoren med å vurdere politisk risiko i prosjekter, sikre riktige rammevilkår, styrke posisjon og relasjon til kundene. Vi har bistått energiselskaper med å etablere seg i nye markeder og skapt oppmerksomhet rundt nye produkter.

I en global sammenheng er energiproduksjon en helt avgjørende faktor om utslippsregnskapet skal gå opp, og flere land reduserer nå sin avhengighet av kull, olje og gass – til fordel for fornybare kilder. Samtidig peker både FN og EU på behovet for karbonfangst og lagring. Dette skaper store industrielle muligheter for Norge, norske energiselskaper og underleverandører.

Fornybar energi er også iferd med å bli en viktig eksportartikkel for Norge, både innenfor sol- og vindkraft – og vil være en del av løsningen når eksporten av fossil energi fra Nordsjøen etterhvert vil trappes ned. For det vil den. Om vi skal redusere klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen må vi elektrifisere store deler av både det europeiske og norske kraftforbruket. Når transportsektoren og industrien blir utslippsfrie vil det kreve store mengder  fornybar energi.

Norsk næringsliv må tverrvende, var beskjed fra NHO under årskonferansen i januar 2020. Vi bidrar til raskere omstilling for aktører som satser på mer bærekraftige løsninger. Både fordi verden trenger det. Og fordi omstillingstakten i Norge må opp.

 

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA