Ladebransjen – hurtigpolitikk for hurtiglading

Publisert 5. januar 2020

Stortinget har vedtatt at det fra 2025 kun skal selges nye biler uten utslipp i Norge. Dette er helt avgjørende om vi skal nå våre nasjonale klimamål. Det byr også på store muligheter for en grønn omstilling av den norske bilparken. Og samtidig oppbygging av en lønnsom ladeindustri med markedsmuligheter internasjonalt.

Oppgaven: Bidra til å sikre gode rammevilkår for å sikre økonomisk bærekraftig utbygging av et ladenettverk for elbiler i hele landet.

Resultater:  Fo°tprint har gjennom 4 år bistått norsk ladebransje med utvikling av krav til politiske rammevilkår og gjennomføring av arrangement og medieoppslag nasjonalt og regionalt. En elektrifisering av transportsektoren er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål.

Hvis vi får riktige rammebetingelser så er vi i ladebransjen i stand til å levere nok strøm til alle elbil-eiere i hele Norge innen 2025.

Snorre Sletvold i Fortum Charge and Drive

I Fo°tprint har vi muligheten til å jobbe sammen med de store ladeaktørene i Norge for å sikre rammebetingelser som gjør det mulig å lade i hele landet: Fra fjord til fjell og fra by til bygd!

Det er tverrpolitisk enighet i norsk politikk om elektrifisering av bilparken. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen henter stadig frem norsk elbilpoltikk som en suksessfaktor i det norske grønne skiftet. Skal vi ta det i mål står nå ladeinfrastruktur som en av de største utfordringene.

Fremover vil tilgang til lading være den største barrieren for elektrifisering av bilparken – både for folk som bor i borettslag, de som bor i distrikts Norge og næringsaktører over hele landet, sier xxx

Ladebransjen kan levere infrastrukturen som er nødvendig for at el-bil skal være et fullverdig transportalternativ. Men det krever nye rammebetingelser

Innretningen av nettariffen er i dag den største barrieren for en effektiv utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet. Myndighetene har uttalt at de ønsker at de private aktørene skal stå for den nødvendige utbyggingen. Bransjen står klar til å ta denne jobben – men da må rammebetingelsene være på plass.

I samarbeid med Fo°tprint jobber vi i et nettverk for en raskere grønn omstilling av norsk transportsektor. Vi er optimister etter det vi ser som en tverrpolitisk forståelse for ladeinfrastruktur som en forutsetning for kutt av klimagasser fra norsk transport.

Jan Haugen Ihle i Ionity

Elbilpolitikken og ikke minst lading ligger an til å bli et av de store diskusjonstemaene inn mot Stortingsvalget 2021. Footprint jobber fra dag til dag sammen med aktørene for at bransjen skal få stabile og konkurransedyktige rammebetingelser også inn i neste Stortingsperiode.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA