Det er på tide å tenke Arendalsuka

Publisert 18. oktober 2019

Det er bare noen få måneder siden den siste debatten under Arendalsuka 2019, og det gledet oss i Fo°tprint å observere at klima sto høyere på agendaen enn noen gang.

Vi er allerede i gang med å planlegge for 2020, og det bør du også begynne med – det handler om å finne de beste konseptene, få tak i de beste lokalene og få de viktigste gjestene til dine arrangement.

Arendalsuka 2020 går av stabelen i uke 33, fra 10. – 14. august. Arendalsuka er en fantastisk møteplass som garantert samler mange av de viktigste interessentene i din bransje, i tillegg til å være nærmest obligatorisk for politikere som ønsker oppmerksomhet og påfyll om viktige saker.

I 2020 er det ikke valgår, noe som gir gode muligheter for den som vil sette viktige problemstillinger på agendaen.

Fo°tprint har arrangert ulike møter og debatter på Arendalsuka gjennom 4 år. Vi har tro på gode konsepter og problemstillinger som både utfordrer og skaper nysgjerrighet. Vi bruker mye resurser på markedsføring og anbefaler våre kunder å lage grafisk materiale til møtene – som plakater og hand-outs, i tillegg til aktiv bruk av sosiale medier. Under Arendalsuka er det godt over tusen arrangementer. Det gjelder å skille seg ut. Vi kan hjelpe deg med både godt innhold – og godt besøk.

I forkant av Arendalsuka hjelper vi med konseptualisering, rådgivning og praktisk gjennomføring. Fo°tprint samarbeider tett med lokale aktører og har svært god erfaring med å bistå kunder og samarbeidspartnere med praktisk strategisk posisjonering i media og mot viktige målgrupper. Svein Tveitdal i Klima2020 er vår hovedsamarbeidspartner i Arendal. Han bor i området og har et svært godt nettverk i byen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan din bedrift eller organisasjon kan sette viktige saker på agendaen i 2020!

Utvalgte Fo°tprint-arrangement fra 2019

Den store ladedebatten

Våre bidrag:
Konseptutvikling, visuell profil, markedsføring, debattledelse, gjennomføring, invitasjon av paneldeltakere og politikere m.m.

Panelet diskuterte hva som skal til for å få fart på utbygging av ladere og hurtigladere og hvordan myndighetene kan spille på lag med bransjen.

Resultat:
Fullsatt sal, viral omtale blant viktige interessenter i sosiale medier, videre politisk oppfølging med møter i Oslo. Innspill til statsbudsjettet basert på uttalelser i debatten.

Videre samarbeid om politisk påvirkning for aktørene som deltok.

Elflykappløpet

Våre bidrag:
Konseptutvikling, visuell profil, lokal markedsføring, debattledelse, invitasjon av paneldeltakere, sosiale medier, m.m.

Panelet diskuterte utfordringen i at Widerøe og Norge i løpet av en tiårsperiode må skifte ut sine kortbanefly. I 2030 vil det neppe lønne seg å kjøpe nye «fossilfly».

Resultat:
Nesten fullsatt kinosal. Enighet blant aktørene om at elflyteknologien kommet så langt at det kan være en mulighet for å bevare det viktige kortbanenettet inn mot 2030. Politisk forståelse for behovet for en raskere elektrifisering av kortbanenett og Norge som aktiv pådriver i markedet for ny teknologi.

Videre oppfølging politisk og gjennom mediene i etterkant av arrangementet.

Plastdebatten

Våre bidrag:
Konseptutvikling, visuell profil, markedsføring, paneldeltakere, m.m.

resentasjon av Veikart for gjenvinning av plast. Paneldebatt med sentrale politikere og næringsaktører om hvordan vi kan få til en sirkulær økonomi med plast. Inspirerende innledninger fra ambisiøse aktører allerede har gått foran og viser vei.

Resultat:
Økt forståelse for bransjens ønske og vilje til å videreutvikle dagens systemer slik at de svarer på morgendagens utfordringer. Økt politisk forståelse for at det trengs nye og sterkere virkemidler dersom Norge skal nå EUs mål for gjenvinning og gjenbruk av plast.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA